Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Je inovatívna liečba investícia alebo náklad?"

/ Prednáška

Róbert Babeľa

Slovenská zdravotnícka univerzita
Róbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už viac ako desaťročie. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 20 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. V súčasnosti sa prioritne venuje vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybran…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Darina Slezáková

Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, Univerzitná nemocnica Bratislava
Pracuje na 2. neurologickej klinike LUFK a UNB od roku 2007. Vedie Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, je členkou Výboru Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti. Na pravidelnej báze organizuje etablovaný kongres Dni demyelinizačných ochorení s medzinárodnou účasťou  a vzdelávacie aktivity. Je veľmi aktívna v prenáškovej a publikačnej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť, osvetu pre pacientov považuje za veľmi dôležitú a činorodo sa jej venuje. Jej prioritou holistický prístup v liečbe sclerosis multiplex, v tomto smere spolupracuje s FTVŠ a SAV na výskumných projektoch. Iniciovala tiež spoluprácu  s Klinikou hematológie NOU a pacienti s agresívnym priebehom sclerosis multiplex tak od marca 2022 majú možnos…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies