Staňte sa partnerom

Daniel Straka

SOVVA

Daniel Straka je od roku 2017 výkonným riaditeľom Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity s viac ako 13 ročnými skúsenosťami s tvorbou a implementáciou výskumných a inovačných politík na národnej a európskej úrovni. V roku 2014 založil a do roku 2017 viedol Styčnú kanceláriu SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). Rovnako má skúsenosti s prípravou a realizáciou medzinárodných projektov, ako aj organizáciou medzinárodných konferencií tak na Slovensku, ako aj v Bruseli. V rokoch 2011 až 2013 pôsobil v SOVVA ako výkonný riaditeľ, bol zodpovedný za riadenie podporných štruktúr 7. rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj. Predtým pracoval na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrade vlády SR. Podieľal sa na príprave viacerých analýz z oblasti výskumu, inovácií a participácie v európskom výskumnom priestore. Koordinačne sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia zameraného na popularizáciu vedy na Slovensku - Európska noc výskumníkov. Daniel je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným