Staňte sa partnerom

Boštjan Kežmah

PostAR
Boštjan Kezmah je certifikovaný auditor informačných systémov (ISACA) a súdny znalec a odhadca pre informačné technológie a software. Pracuje ako odborný asistent na univerzite v Maribore, je predseda odbornej sekcie pre certifikované informačné systémy audítorov na slovinskom Inštitúte audítorov a generálnym riaditeľom spoločnosti PostAR, ktorá je poskytovateľom softvéru pre certifikovanú elektronickú poštu. Jeho snaha o široko dostupný, právne vyhovujúci a jednoduchý protokol pre certifikovanú elektronickú poštu začala pred 10 rokmi tým, že začal rozvíjať vysoko citlivý informačný systém pre notársku komoru Slovinska - Národný register závetov. Jeho výskumná činnosť a vývojové prototypy viedli k patentovanému riešeniu pre otvorenú bezpečnú a certifikovanú elektronickú poštu na báze SMTP protokolu pre štandardy elektronickej pošty.  So svojimi skúsenosťami v oblasti IT bezpečnosti a vývoja softwaru Boštjan vedie PostAR vývojový tím a podporuje ich  v snahe vyvíjať a ďalej zjednodušovať služby certifikovanej elektronickej pošty, ktorá je poskytovaná ako SaaS zo strany Post Slovinska.
 
 • PostAR – Saas služba Slovinskej pošty   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť?
  Rozhodnutie poskytnúť vlastný cloud,  založený na produktoch od spoločnosti HP, sa ukázalo ako dôležité strategické rozhodnutie. Pošta Slovenije si ponecháva plnú kontrolu nad službami a všetkými potrebnými nástrojmi (napr. IT audity, ISO, penetračné testy), aby preukázala bezpečnosť a geografickú polohu IT infraštruktúry podľa zákona na ochranu súkromia EÚ a ďalších právnych požiadaviek pre svojich zákazníkov.


  Anotácia:
  Služba PostAR sa, okrem iného, zameriava na plné technické zabezpečenie, transakčnej integrity, bezpečnosti a právnej kompatibility e-mailových služieb s akoukoľvek existujúcou elektronickou poštovou schránkou. Dôraz je kladený aj na zachovanie užívateľského komfortu. Právna zhoda je riešená s dôrazom na nariadenia Európskej únie a tam, kde sú k dispozícii, aj na existujúce národné certifikované systémy. Hlavným cieľom poskytovania tejto služby je náhrada bežne používanej certifikovanej elektronickej pošty, zníženie nákladov na doručovanie a zároveň umožniť používateľom verejného sektora zastihnúť všetkých občanov, bez dodatočných investící a bez potreby registrácie občanov ako užívateľov tejto služby. Rovnako nie je nutné meniť ich e-mailovú adresu.
   
  PostAR je úspešný príbeh start-upu Slovinskej pošty. Obe spoločnosti, spoločne pracujú na zavedení nového obchodného modelu a novej služby na už rozvinutom slovinskom trhu. Pošta Slovenije má potrebné zdroje, vybudovanú cloud infraštruktúru a vedúcu pozíciu na trhu, avšak bolo potrebné vyvinúť dodatočný tlak v oblasti inovácií. Partnerstvo so startupom v rovnakom čase umožnilo rozložiť riziká a získať prístup k patentovaným riešeniam.

  Vďaka vlastnému riešeniu SaaS, je Pošta Slovenije teraz v pozícii, ktorá jej umožňuje rozšíriť poskytovanie týchto služieb aj v zahraničí a prekonať to čo bolo doposiaľ tradične považované za výlučne národnú resp. lokálnu službu.


   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies