Staňte sa partnerom

PostAR – Saas služba Slovinskej pošty

/ Prednáška
Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť?
Rozhodnutie poskytnúť vlastný cloud,  založený na produktoch od spoločnosti HP, sa ukázalo ako dôležité strategické rozhodnutie. Pošta Slovenije si ponecháva plnú kontrolu nad službami a všetkými potrebnými nástrojmi (napr. IT audity, ISO, penetračné testy), aby preukázala bezpečnosť a geografickú polohu IT infraštruktúry podľa zákona na ochranu súkromia EÚ a ďalších právnych požiadaviek pre svojich zákazníkov.


Anotácia:
Služba PostAR sa, okrem iného, zameriava na plné technické zabezpečenie, transakčnej integrity, bezpečnosti a právnej kompatibility e-mailových služieb s akoukoľvek existujúcou elektronickou poštovou schránkou. Dôraz je kladený aj na zachovanie užívateľského komfortu. Právna zhoda je riešená s dôrazom na nariadenia Európskej únie a tam, kde sú k dispozícii, aj na existujúce národné certifikované systémy. Hlavným cieľom poskytovania tejto služby je náhrada bežne používanej certifikovanej elektronickej pošty, zníženie nákladov na doručovanie a zároveň umožniť používateľom verejného sektora zastihnúť všetkých občanov, bez dodatočných investící a bez potreby registrácie občanov ako užívateľov tejto služby. Rovnako nie je nutné meniť ich e-mailovú adresu.
 
PostAR je úspešný príbeh start-upu Slovinskej pošty. Obe spoločnosti, spoločne pracujú na zavedení nového obchodného modelu a novej služby na už rozvinutom slovinskom trhu. Pošta Slovenije má potrebné zdroje, vybudovanú cloud infraštruktúru a vedúcu pozíciu na trhu, avšak bolo potrebné vyvinúť dodatočný tlak v oblasti inovácií. Partnerstvo so startupom v rovnakom čase umožnilo rozložiť riziká a získať prístup k patentovaným riešeniam.

Vďaka vlastnému riešeniu SaaS, je Pošta Slovenije teraz v pozícii, ktorá jej umožňuje rozšíriť poskytovanie týchto služieb aj v zahraničí a prekonať to čo bolo doposiaľ tradične považované za výlučne národnú resp. lokálnu službu.


 

Boštjan Kežmah

PostAR
Boštjan Kezmah je certifikovaný auditor informačných systémov (ISACA) a súdny znalec a odhadca pre informačné technológie a software. Pracuje ako odborný asistent na univerzite v Maribore, je predseda odbornej sekcie pre certifikované informačné systémy audítorov na slovinskom Inštitúte audítorov a generálnym riaditeľom spoločnosti PostAR, ktorá je poskytovateľom softvéru pre certifikovanú elektronickú poštu. Jeho snaha o široko dostupný, právne vyhovujúci a jednoduchý protokol pre certifikovanú elektronickú poštu začala pred 10 rokmi tým, že začal rozvíjať vysoko citlivý informačný systém pre notársku komoru Slovinska - Národný register závetov. Jeho výskumná činnosť a vývojové prototypy viedli k patentovanému riešeniu pre otvorenú bezp…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Damijan Poš

Damijan Poš je členom predstavenstva Slovinskej pošty a má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti elektronických služieb. Je riadnym členom profesionálnych tímov zavádzajúcich nové informačné služby, vrátane identifikácie a e-identít (digitálne certifikáty), bezpapierové operácie (bezpečnú výmenu elektronických dokumentov, digitalizácia, bezpečné elektronické zálohovanie) a cloud computing. Spolupracuje s mnohými slovinskými firmami a organizáciami, ako sú banky, verejná správa, verejné inštitúcie a podniky.   Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky na univerzite v Maribore. Po štúdiu nastúpil do slovinskej pošty a pokračoval vo svojej kariére ako systémový inžinier pre vytváranie sietí. Podieľal sa na vzniku certifikačnéh…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies