Staňte sa partnerom

Andrej Ďurkovský

primátor hlavného mesta SR Bratislavy, SR
Vzdelanie:

1977 – 1982 Slovenská technická univerzita (SVŠT), Stavebná fakulta

2001   British Council London (intenzívny kurz anglického jazyka)

Zamestnanie a funkcie:

1983 - 1990 hlavný projektant, Hydroconsult, š.p. Bratislava

1990 projektový manažér, Vasko projekčná kancelária, Viedeň, Rakúsko

1990 - 1994 zástupca starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

1994 - 2002 starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

od 2002  - primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Ďalšie funkcie:

1990 - 2002 poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

od 1990 - člen Kresťanskodemokratického hnutia (rôzne funkcie na mestskej a okresnej úrovni)

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies