Staňte sa partnerom

Prihlasovací formulár

Projekty môžete do súťaže Cena ITAPA prihlasovať vyplnením prihlasovacieho formulára. Pri prihlasovaní projektu musia byť vyplnené všetky požadované údaje. Prihlásenie do súťaže je bezplatné.

V prípade otázok kontaktujte tím ITAPA na adrese itapa@itapa.sk alebo telefonicky na 0948 306 893, 0948 392 736.

Nezabudnite, súťažné projekty posudzuje Porota ITAPA tvorená osobnosťami z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry a ďalšími profesionálmi a špecialistami v rôznych súvisiacich oblastiach. Každý člen poroty je nezávislý vo svojom rozhodovaní.

Projekty sú hodnotené v piatich oblastiach podľa nasledovných kritérií:

      1) Cieľ projektu
  • hodnotí sa jasne definovaný cieľ, potrebnosť projektu z pohľadu cieľovej skupiny, veľkosť cieľovej skupiny.
      2) Dopad
  • hodnotí sa to, aký dopad má projekt na cieľovú skupinu, využívanosť výsledkov projektu cieľovou skupinou, dopad na celú spoločnosť, potenciál rastu využívania projektu. 
      3) Inovatívnosť
  • hodnotí sa, či služba priniesla nové príležitosti, nakoľko prispela k zlepšeniu procesov, zníženiu nákladov, či zvýšeniu efektivity, ale aj originálnosť a nápaditosť funkčného riešenia, biznis modelu a pod.
      4) Technická realizácia
  • hodnotí sa miera technologickej inovácie, možnosť využitia rôznych kanálov (internet, mobil, IOM a pod.), využívanie cloudových riešení a pod.
      5) Komunikácia
  • hodnotí sa najmä z pohľadu pro-klientskeho prístupu projektu, ako bol projekt odkomunikovaný cieľovým skupinám, aké sú aktivity na ich rýchle získanie, zvyšovanie motivácie používať službu, ako je poskytovaná užívateľská podpora, evidencia požiadaviek, získavanie spätnej väzby, ale aj to, aká je spokojnosť užívateľov a ako sa zisťuje.
 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU

Po úspešnom odoslaní prihlášky obdržíte potvrdzovací e-mail. Ak tento e-mail nebude doručený, prihláška nebola správne odoslaná. V takomto prípade prosím postup opakujte, prípadne vyplňte prihlasovací formulár vo formáte word a odošlite na itapa@itapa.sk.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.


 
Nastavenie súborov cookies