Staňte sa partnerom

Jarná ITAPA 2017 plná revolučných myšlienok, inovatívnych trendov a konštruktívnych názorov

V súčasnosti sme svedkami revolučných technologických zmien, ktoré neobchádzajú ani samotný eGovernment. Digitalizácia verejnej spávy už nie je iba o službách a registroch, ale čoraz častejšie sa stretávame aj s dátovou analytikou, Big Data, Business Intelligence, dokonca umelou inteligenciou a pod.

Neprehliadnite preto panel „Digitálne trendy v Governmente“, ktorý priblíži niektoré z nových fenoménov. Praktické ukážky prvých inovatívnych "skokanov" na Slovensku budú ilustrovať nastávajúci trend najbližších rokov.

Automobilový priemysel  stojí po vyše 100 rokoch svojej existencie na prahu veľkých zmien a inovácií. Interaktívna zábava, získavanie aktuálnych informácií nielen o doprave, ale aj využívanie nových digitálnych služieb – to sú témy panelu „O čom (sa) rozprávajú autá - Connected and Automated Driving“. Odovzdáme nakoniec zodpovednosť za svoju bezpečnosť umelej inteligencii? Zmení sa postavenie automobilového priemyslu na trhu a začneme konečne naplno využívať aj iné spôsoby prepravy? Možno sa stanú mestá bez dopravných zápch a znečistenia čoskoro realitou.

Nielen autá sa stávajú doslova interaktívnym prostredím. V ostatných rokoch si mestá po celom svete uvedomujú potrebu svojho efektívneho fungovania, udržateľného rozvoja či poskytovania kvalitných služieb svojim občanom i podnikateľom. Na Jarnej ITAPA 2017 budeme preto hovoriť aj o koncepte Smart Cities - o svetových a regionálnych trendoch, o vytváraní partnerstiev a klastrov, ale aj o možnostiach financovania projektov podporujúcich práve Smart City filozofiu.

Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií je však dnes len jedným z akcelerátorov celkového konceptu Smart Cities. Za posledný rok je z prostredia slovenskej samosprávy badateľný stúpajúci záujem o túto oblasť. Dokonca nám vznikajú aj prvé konkrétne projekty zamerané na témy, ako sú kvalitné elektronické služby samospráv, inteligentná doprava a parkovacie systémy alebo energetická efektívnosť a efektívny manažment budov.

Ako však bude možné tieto inovácie obstarať, keď bolo obstarávanie IKT a špeciálne unikátnych softvérových diel v minulosti predmetom ostrej kritiky? Aké sú možnosti, ak treba obstarať takéto inovatívne riešenia? Ako obstarávať IKT projekty, ak ich obsahom je aj vývoj unikátneho softvéru na mieru? Ako optimálne vyriešiť jeho prevádzku a čo to znamená vo vzťahu k autorským právam a  duševnému vlastníctvu? Cieľom panelu „Ako obstarávať inovácie“ bude zhrnutie skúseností z predošlého obdobia a predstavenie takých postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré by zabezpečili získanie kvalitného, ekonomicky efektívneho výsledného riešenia zohľadňujúceho záujmy konečných používateľov, obstarávateľa, ale aj autora softvérového diela.

A nakoniec, veľmi dôležitý panel „eGovernment - čo nás čaká?“ predstaví aktuálny vývoj v slovenskej digitalizácii verejne správy nielen zo strategického a koncepčného hľadiska, ale zameria sa tiež na aktuálny vývoj z hľadiska zmien relevantného právneho rámca.

Okrem iného, dozviete sa aké kľúčové projekty eGovernmentu budú implementované v programovom období 2014-2020 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Neobídeme však ani problematiku Operačného programu Efektívna verejná správa, keďže je v aktuálnom období kladený veľký dôraz na zabezpečenie synergie medzi elektronizáciou a optimalizáciou procesov vo verejnej správe.

Zaujímajú vás detaily? Kliknite si na program a spoznajte spíkrov, s ktorými môžete diskutovať na 16. ročníku konferencie Jarná ITAPA 2017. Konferencia sa koná pod záštitou Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády Sr pre investície a informatizáciu dňa 23. mája v Hoteli Bôrik, Bratislava.

REGISTROVAŤ SA môžete na tomto linku.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies