• English
SVK
ENG

Jarná ITAPA 2017
Hotel Bôrik, Bratislava

Miesto:Hotel Bôrik, Bratislava
Začiatok:23.05.2017
Koniec:23.05.2017
08:00
Registrácia účastníkov / Ranná káva
09:00
Slávnostné otvorenie
09:30
Digitálne trendy v Governmente
09:30
Juraj Bárdy, nezávislý expert
Využitie dát v digitálnom Governmente
Juraj Bárdy
nezávislý expert
10:50
Coffee-break
11:20
O čom (sa) rozprávajú autá - Connected and Automated Driving
Po vyše sto rokoch svojej existencie stoji automobilový priemysel na prahu veľkých zmien a inovácií. Vozidlá sa stanú priestorom pre interaktívnu zábavu, získavanie aktuálnych informácií nielen o doprave a pre využívanie nových digitálnych služieb. Človek odovzdá zodpovednosť za svoju bezpečnosť umelej inteligencii, ktorá bude riadiť inteligentné autonómne vozidlá budúcnosti, navzájom prepojené v komunikačnej sieti.  Pre ľudí žijúcich hlavne vo veľkých mestách bude mať stále menší význam vlastniť vlastný automobil a začnú konečne naplno využívať rôzne spôsoby prepravy. Mestá bez dopravných zápch a znečistenia môžu byť čoskoro realitou.

Čo znamenajú tieto zmeny pre Slovensko ako automobilovú veľmoc s najvyšším počtom vyrobených automobilov na občana? Ako si máme vytvoriť vlastnú víziu a upevniť svoju pozíciu v novej ére automobilového priemyslu?
11:20
Dagmar Bošanská, nezávislý expert
Úvod do problematiky
Dagmar Bošanská
nezávislý expert
Zväz automobilového priemyslu
 
11:45
Martina Králová, Slovak Telekom
C-Roads
Martina Králová
Slovak Telekom
Zástupca akademického sektora
 
FTP, Zväz automobilového priemyslu, ÚPVII, STU, CEIT, Výskumný ústav dopravy, MDVRR SR, Žilinská univerzita, Slovak Telekom, slovenskí operátori, ...
12:30
Obed
13:30
Sekcia 1
Smart Cities
13:30
Igor Wzoš, Slovak smart city cluster
Imlementácia konceptu inteligentného mesta na Slovensku
Igor Wzoš
Slovak smart city cluster
13:45
Jiří Stich, Czech smart city cluster
Skúsenosti zo zahraničia
Jiří Stich
Czech smart city cluster
14:10
Ladislav Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Možnosti financovania budovania inteligentných miest
Ladislav Šimko
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Únia miest, ÚPVII, SK a CZ Smart city cluster
Ako obstarávať inovácie
13:40
Michal Rampášek, Advokátska kancelária Havlát&Partners
Ako sa dá obstarávať inak? (špeciálne pri obstarávaní unikátnych SW diel)
Michal Rampášek
Advokátska kancelária Havlát&Partners
Úrad pre verejné obstarávanie  
 
14:10
Michal Rampášek, Advokátska kancelária Havlát&Partners
Jarné čistenie nánosov a mýtov okolo autorských práv
Michal Rampášek
Advokátska kancelária Havlát&Partners
Európska komisia/Česká republika
 
Zástupca ÚPVII, ITAS, ÚVO a ďalší
15:10
Coffee-break
15:30
eGovernment - čo nás čaká?
Panel sa zameria na aktuálny vývoj v SR v oblasti informatizácie verejne správy z hľadiska strategického a koncepčného, ale taktiež na aktuálny vývoj z hľadiska zmien relevantného právneho rámca. Okrem iného v rámci panelu odznie informácia, aké kľúčové projekty eGovernmentu budú implementované v programovom období 2014-2020 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Neposlednom rade bude pozornosť venovaná Operačnému programu Efektívna verejná správa, pretože v tomto programovom období je kladený veľký dôraz na zabezpečenie synergie medzi elektronizáciou a optimalizáciou procesov vo verejnej správe. 
15:30
Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Aktuálny stav
Martina Slabejová
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
15:45
Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR
Optimalizácia procesov vo verejnej správe
Samuel Arbe
Ministerstvo vnútra SR
15:55
Marek Kaľavský, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Zmeny v legislatívnom rámci eGovernmentu a informatizácie
Marek Kaľavský
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
 
17:30
Záverečná čaša vína


Bronzoví partneri
 • allexis
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • qbsw
 • sevitech
 • SOFTEC - logo - CMYK
Mediálni partneri
 • logo TA3 3D_mensie
  • sita2
 • radio+rtvs
 • zivesk
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou