Digitálny štát - ako sme na tom naozaj?

Aký je však reálny výsledok dlhodobého budovania eGovernmentu? Máme funkčný digitálny štát tesne na dosah, alebo začíname prakticky odznovu?

Najlepšie ako na to odpovedať je, pozrieť sa na slovenský eGovernment z helikoptéry. Vtedy sa totiž ukáže, že dostupnosť digitálnych služieb štátu v skutočnosti rastie. Ale ich kvalita nie je nič moc a ich reálna využívanosť asi nikoho neoslní. Aj o tom, ako to zlepšiť, bude otvorená debata na podujatí Jarná ITAPA 2021 v časti Digitálny štát na dosah.  

Pohľad z výšky poskytuje v prípade eGovernmentu nový Digital Economy and Society Index (DESI) meraný vo všetkých členských krajinách. Pozrime si len tri kľúčové indikátory, a síce dostupnosť elektronických služieb, ďalej rozsah predvyplnených formulárov a nakoniec reálnu využívanosť digitálnych služieb.

Dostupnosť digitálnych služieb rastie

Dobrá správa na začiatok. Ponuka elektronických služieb štátu je čoraz bohatšia a dokonca v tomto Slovensko dobieha Európsku úniu.

desi1

Zdroj: DESI 2021

Indikátor sleduje elektronickú dostupnosť vybraných situácií ako založenie spoločnosti, presťahovanie či prihlásenie automobilu.  Indikátor sa dá chápať ako ponuka na využívanie digitálnych služieb a táto ponuka stále rastie. Tým však dobré správy končia.

Kvalita digitálnych služieb sa nezlepšuje

Kvalitu ponúkaných elektronických služieb je možné sledovať napríklad dostupnosťou predvyplnených formulárov pre občanov, keď chcú elektronicky komunikovať. Predvyplnený formulár výrazne skracuje náročnosť vyplnenia formulára, znižuje chybovosť, ale je technicky pomerne náročný. Vyžaduje totiž autentifikáciu žiadateľa a najmä prepojenie viacerých IT systémov na pozadí, aby mohli dáta „natiecť“ do formulára.

Hoci technicky a organizačne náročné vytváranie predvyplnených formulárov je presne tá cesta, ktorou by sa eGovernment mal uberať. Pretože ide o to, aby sa dáta spracovávali niekde v „BackOffice“ a používatelia museli vynaložiť čo najmenšie úsilie. Lenže, slovenský eGovernment touto cestou nejde. Počet dát, ktoré sa „nalievajú“ do formulárov, sa totiž dlhodobo nezvyšuje.

 

desi2

Zdroj: DESI 2021

Využívanie eGovernmentu dlhodobo stagnuje

Nie prekvapivo, aj využívanie služieb eGovernmentu stagnuje. Využívanie služieb eGovernmentu je kľúčový indikátor a vlastne definuje zmysel celého úsilia. A pri málo kvalitných službách sa asi nedá čakať masový záujem. A tak len asi  21 % ľudí na Slovensku aj reálne zaslalo nejakej verejnej inštitúcií oficiálne nejaký formulár za posledných 12 mesiacov. Hlavný problém je ale v tom, že tento podiel sa dlhodobo nezvyšuje. A tiež to, že Európa sa nám v tomto vzďaľuje. 

desi3

Zdroj: DESI 2021

 

Záverom je teda možné zhrnúť, že štát postupne digitalizuje. Ale Slovensko má ešte ďaleko od toho, aby využilo plný potenciál eGovernmentu. Poskytované digitálne služby totiž nie sú výraznejšie dátovo prepojené s registrami a inými údajmi, ktorými už štát disponuje. Nie prekvapivo, reálna využívanosť digitálnych služieb je podpriemerná a dokonca sa rozdiel medzi Slovenskom a EÚ prehlbuje.

Ako sme na tom teda naozaj? Povedané konštruktívne, je tu priestor na výrazné zlepšenie. O tom, ako tento priestor využiť a ako naozaj vybudovať funkčný a efektívny digitálny štát,  si nenechajte ujsť diskusiu na podujatí Jarná ITAPA 2021 v časti Digitálny štát na dosah.  Diskutovať budú Marek Antal (MIRRI, Ľubor Illek (slovensko.digital), Emil Fitoš (ITAS), Roman Čupka (Flowmon) a Andrew Campbell Watson (Huawei Technologies).

 

 


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným