Staňte sa partnerom

Cena ITAPA 2009

Ocenenie Mimoriadna Cena ITAPA 2009 si našlo víťaza aj v roku 2009.

Kategórie Ceny ITAPA 2009:
I. Nové služby
II. Zlepšo
vanie procesov
III. Najlepšia prípadová štúdia - Cena eFocus
Mimoriadna Cena ITAPA 2009


Víťazmi súťaže Cena ITAPA 2009 sa stali:


Kategória I. - Nové služby:

1.miesto: cena neudelená

2. miesto: „Kto ešte potrebuje papier?“
Prihlasovateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR

3. miesto: „GPS Kataster navigátor“
Prihlasovateľ: Ing. Ján Vlček, TOPSET, Stupava

3. miesto: „Digitálne mesto Centire eFFICE 4 City“
Prihlasovateľ: Centire, s.r.o.

Čestné uznanie: „Poľovnícky geografický informačný systém“
Prihlasovateľ: Národné lesnícke centrum

Kategória II. - Zlepšovanie procesov:

1.miesto: cena neudelená

2. miesto: „Špecializovaný softvér pre stavebné úrady“
Prihlasovateľ: pFlow, s.r.o

3. miesto: „e-SAM: elektronická samospráva mesta Šaľa“
Prihlasovateľ: Mesto Šaľa

Čestné uznanie: „Evidencia chemických faktorov a nebezpečných odpadov na princípe čiarových kódov vo VÚVH Bratislava“
Prihlasovateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Čestné uznanie: „DATALAN Digitálne mesto - Digitálne zastupiteľstvo a Manažment aktivít v meste Martin“
Prihlasovateľ: DATALAN, a.s.

Kategória III. - Najlepšia prípadová štúdia - Cena eFocus:

1.miesto: „DATALAN Digitálne mesto - Digitálne zastupiteľstvo Košice“
Prihlasovateľ: DATALAN, a.s.

2. miesto: „Czech POINT“
Prihlasovateľ: Novell Professional Services ČR, Softvare602 a ďalší

3.miesto: cena neudelená

Mimoriadna Cena ITAPA 2009

Zodpovedne.sk
Prihlasovateľ: eSlovensko, o.z.

Popisy víťazných projektov nájdete TU.


 
Nastavenie súborov cookies