• English
SVK
ENG

Cena ITAPA 2008

Novinkou súťaže Cena ITAPA bolo v roku 2008 udelenie ocenenia Mimoriadna Cena ITAPA 2008.

Kategórie Ceny ITAPA 2008:
I. Nové služby
II. Zlepšo
vanie procesov
III. Najlepšia prípadová štúdia - Cena eFocus
Mimoriadna Cena ITAPA 2008


Víťazmi súťaže Cena ITAPA 2008 sa stali:


Kategória I. - Nové služby:

1.miesto: „Využitie WLAN technológií v podmienkach DFN Košice“
Prihlasovateľ: Detská fakultná nemocnica Košice

2.miesto: Mobil Parking
Prihlasovateľ: MPay Slovakia s.r.o.

3. miesto: cena neudelená

Čestné uznanie: „Studentlive.sk“
Prihlasovateľ: Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kategória II. - Zlepšovanie procesov:

1.miesto: „Vytvorenie dátovej siete zabezpečujúcej spojenie a tok informácií medzi hasičmi z MR a SR“
Prihlasovateľ: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
  
2. miesto: „Elektronizácia procesov colného konania v colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme“
Prihlasovateľ: Colné riaditeľstvo SR

3. miesto: „Digitálne zastupiteľstvo“
Prihlasovateľ: ICOS, a.s.

3. miesto: „E - Government – Karta klienta“
Prihlasovateľ: CORA GEO, s.r.o.

Čestné uznanie: „Elektronický katalóg služieb MsÚ na internetovom portáli mesta Malacky www.malacky.sk“
Prihlasovateľ: Mesto Malacky

Kategória III. - Najlepšia prípadová štúdia - Cena eFocus:

1.miesto: cena neudelená

2. miesto: „Digitálne zastupiteľstvo“
Prihlasovateľ: ICOS, a.s.

3.miesto: „Inteligentné elektronické formuláre pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia“
Prihlasovateľ: Software602., s.r.o.

Mimoriadna Cena ITAPA 2008

Národné komunikačné rozhranie Schengenského informačného systému II (NG SIS II)
Prihlasovateľ: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.


 
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)