Staňte sa partnerom

Cena ITAPA 2008

Novinkou súťaže Cena ITAPA bolo v roku 2008 udelenie ocenenia Mimoriadna Cena ITAPA 2008.

Kategórie Ceny ITAPA 2008:
I. Nové služby
II. Zlepšo
vanie procesov
III. Najlepšia prípadová štúdia - Cena eFocus
Mimoriadna Cena ITAPA 2008


Víťazmi súťaže Cena ITAPA 2008 sa stali:


Kategória I. - Nové služby:

1.miesto: „Využitie WLAN technológií v podmienkach DFN Košice“
Prihlasovateľ: Detská fakultná nemocnica Košice

2.miesto: Mobil Parking
Prihlasovateľ: MPay Slovakia s.r.o.

3. miesto: cena neudelená

Čestné uznanie: „Studentlive.sk“
Prihlasovateľ: Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kategória II. - Zlepšovanie procesov:

1.miesto: „Vytvorenie dátovej siete zabezpečujúcej spojenie a tok informácií medzi hasičmi z MR a SR“
Prihlasovateľ: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
  
2. miesto: „Elektronizácia procesov colného konania v colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme“
Prihlasovateľ: Colné riaditeľstvo SR

3. miesto: „Digitálne zastupiteľstvo“
Prihlasovateľ: ICOS, a.s.

3. miesto: „E - Government – Karta klienta“
Prihlasovateľ: CORA GEO, s.r.o.

Čestné uznanie: „Elektronický katalóg služieb MsÚ na internetovom portáli mesta Malacky www.malacky.sk“
Prihlasovateľ: Mesto Malacky

Kategória III. - Najlepšia prípadová štúdia - Cena eFocus:

1.miesto: cena neudelená

2. miesto: „Digitálne zastupiteľstvo“
Prihlasovateľ: ICOS, a.s.

3.miesto: „Inteligentné elektronické formuláre pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia“
Prihlasovateľ: Software602., s.r.o.

Mimoriadna Cena ITAPA 2008

Národné komunikačné rozhranie Schengenského informačného systému II (NG SIS II)
Prihlasovateľ: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.


 
Nastavenie súborov cookies