Staňte sa partnerom

Cena ITAPA 2007

Šiesty ročník súťaže Cena ITAPA sprístupnil novú kategóriu pod názvom Najlepšia prípadová štúdia - Cena eFocus.

Kategórie Ceny ITAPA 2007:
I. Nové služby
II. Zlepšo
vanie procesov
III. Najlepšia prípadová štúdia - Cena eFocus

IV. eGovernment líder

Víťazmi súťaže Cena ITAPA 2007 sa stali:


Kategória I. - Nové služby:

1.miesto: „Digitálna knižnica pre nevidiacich“
Prihlasovateľ: SKN Levoča

2.miesto: „Národný jednotný turistický informačný systém cestovného ruchu SR“
Prihlasovateľ: Asseco Slovakia, a.s.

3. miesto: Elektronické služby obchodného registra
Prihlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR

3. miesto: Internetový portál Modernyucitel.net
Prihlasovateľ: Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kategória II. - Zlepšovanie procesov:

1.miesto: „EPIS - Epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva“
Prihlasovateľ: Softec, s.r.o.  

2. miesto: „Centrálny register odrôd pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky“
Prihlasovateľ: S&T Slovakia

3. miesto: „Komunikujúce mesto Turzovka“
Prihlasovateľ: MIC Turzovka.

Kategória III. - Najlepšia prípadová štúdia - Cena eFocus:

Čestné uznanie: „Organizačno-procesný audit Martin“
Prihlasovateľ: Mestský úrad Martin

Čestné uznanie: „Centrální adresa“
Prihlasovateľ: Software602 Slovensko, s.r.o.

Kategória IV. - eGovernment líder:

Ing. Miroslav Drobný,
Združenie miest a obcí Slovenska

 
Nastavenie súborov cookies