• English
SVK
ENG

Cena ITAPA 2006

Cena ITAPA 2006 sa pridržala tradície z predchádzajúceho ročníka a opäť udelila ocenenie eGovernment líder spolu s ďalšími oceneniami ostatných dvoch kategórií.

Kategórie Ceny ITAPA 2006:
I. Nové služby
II. Zlepšo
vanie procesov
III. eGovernment líder


Víťazmi súťaže Cena ITAPA 2006 sa stali:

Kategória I. - Nové služby:

1.miesto: „Digitálne štúrovstvo na školách“
Prihlasovateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

2.miesto: „Komplexná informatizácia obcí Údolia Bodvy“
Prihlasovateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

2. miesto: „Pôdny portál – On-line informačný servis VÚPOP
Prihlasovateľ: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

3. miesto: „Inteligentné elektronické formuláre pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia“
Prihlasovateľ: Software602 Slovensko, s.r.o.

Čestné uznanie: “Drogový informačný portál – Infodrogy.sk“
Prihlasovateľ: Lomtec.com, s.r.o.

Čestné uznanie: "Internetizácia vysokoškolských internátov UK v Bratislave"
Prihlasovateľ: Univerzita Komenského

Kategória II. - Zlepšovanie procesov:

1.miesto: „Elektronický register podaní“
Prihlasovateľ: Ústavný súd SR

2. miesto: „Elektronické verejné obstarávanie“
Prihlasovateľ: IBM Slovensko, s.r.o.

3. miesto: „Implementácia inteligentných digitálnych technológií novej generácie do vzdelávania a organizácie vedecko-výskumnej práce na slovenských verejných vysokých školách“
Prihlasovateľ: Výskumný ústav Ministerstva školstva SR

3. miesto: „Komplexný rozvoj riadenia nemocnice využitím moderných systémov a prístupov“
Prihlasovateľ: EMARK s.r.o.

Čestné uznanie: „Informačný systém o dotáciách MK SR“
Prihlasovateľ: Ministerstvo kultúry SR

Čestné uznanie: „Informačný systém úradov verejného zdravotníctva ISÚVZ – Kontrola a ochrana zdravej výživy“
Prihlasovateľ: Úrad verejného zdravotníctva SR

Čestné uznanie: „Projekt LF UK on-line“
Prihlasovateľ: Bratislavský spolok medikov

Kategória III. - eGovernment líder:

MUDr. Andrej Thurzo,
autor projektov BSM ON-LINe, LF UK ON-LINE, Lekárska fakulta UK

 
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo_cierne
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)