• English
SVK
ENG

Cena ITAPA 2005

Rok 2005 priniesol v súťaži Cena ITAPA  opäť niekoľko zmien. Ocenenie prevzali víťazi troch kategórií, pričom bolo zavedené udeľovanie ocenenia eGovernment líder a udelenie čestného uznania za mimoriadny prínos v rozvoji eGovernmentu na Slovensku. V tomto ročníku bolo udelených aj viacero čestných uznaní.

Kategórie Ceny ITAPA 2005:
I. Nové služby
II. Zlepšo
vanie procesov
III. eGovernment líder
Špeciálne Čestné uznanie za mimoriadny prínos pre rozvoj eGovernmentu na Slovensku


Víťazmi súťaže Cena ITAPA 2005 sa stali:

Kategória I. - Nové služby:

1.miesto:  „eTax – Online elektronické služby poskytované daňovou správou“
Prihlasovateľ: Daňové riaditeľstvo SR

2.miesto: „Program elektronizácie knižníc“
Prihlasovateľ: Slovenská národná knižnica

3. miesto:  „Aktívny teletext mesta Malacky“
Prihlasovateľ: Mesto Malacky

Čestné uznanie: „Atlas krajiny SR on-line“
Prihlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia

Čestné uznanie: „ePOD – Informačný systém na podporu zhodnocovania komunálneho odpadu v SR“
Prihlasovateľ: Združenie miest a obcí Slovenska

Kategória II. - Zlepšovanie procesov:

1.miesto: „Informatizácia vnútorných procesov úradu Trnavského samosprávneho kraja“
Prihlasovateľ: Trnavský samosprávny kraj

2. miesto: „SOFIA – Finančný IS pre slovenské verejné vysoké školy“
Prihlasovateľ: Ministerstvo školstva SR

2. miesto: „Implementácia procesného riadenia v Mestskom úrade Trenčín“
Prihlasovateľ: Mesto Trenčín

3. miesto:  „Implementácia IS registra obyvateľov (IS REGOB) a IS správnych agend (IS SA)“
Prihlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR

3. miesto:  „Personálny informačný systém pre riadenie štátnej služby v SR)“
Prihlasovateľ: Úrad pre štátnu službu

Čestné uznanie: „Systém elektronického zberu údajov“
Prihlasovateľ: Sociálna poisťovňa

Čestné uznanie: „Integrovaný IS mestského úradu Komárno“
Prihlasovateľ: Mesto Komárno

Čestné uznanie: „Komplexný mestský IS mesta Martin“
Prihlasovateľ: Mesto Martin

Kategória III. - eGovernment líder:

Beáta Brestenská,
poslankyňa NR SR a predsedníčka parlamentnej Komisie pre informatizáciu spoločnosti

Špeciálne Čestné uznanie z amimoriadny prínos pre rozvoj eGovernmentu na Slovensku

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo vnútra SR

 
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo_cierne
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)