Staňte sa partnerom

Cena ITAPA 2004

V roku 2004 sa Cena ITAPA vrátila k pôvodnému počtu kategórií.

Kategórie Ceny ITAPA 2004:
I. Nové služby
II. Zlepšo
vanie procesov
III.
Vzdelávanie

Víťazmi súťaže Cena ITAPA 2004 sa stali:

Kategória I. - Nové služby:

1.miesto: „Webocracy“
Prihlasovateľ: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

2.miesto: „Katastrálny portál – poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností Slovenskej republiky registrovaným užívateľom prostredníctvom internetu“
Prihlasovateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava a spoločnosť NESS Central and Eastern Europe

3. miesto: „Informačný portál Štrukturálne fondy pre Slovensko“
Prihlasovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Kategória II. - Zlepšovanie procesov:

1.miesto: „ITMS – IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond“
Prihlasovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

2. miesto: „Digitálna administratíva – automatizovaný a riadiaci informačný systém“
Prihlasovateľ: Národný bezpečnostný úrad

3. miesto: „ISOP - Informačný systém na podporu agend výplaty dávok sociálnej podpory a pomoci “
Prihlasovateľ:  Softec, spol. s r.o.

Kategória III. - Podpora vzdelávania:

1.miesto: „Zavedenie programu ECDL na Slovensku“
Prihlasovateľ: Slovenská informatická spoločnosť

2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené


 
Nastavenie súborov cookies