Staňte sa partnerom

Cena ITAPA 2003

Cena ITAPA v roku 2003 ponúkla až štyri kategórie, do ktorých bolo možné prihlásiť svoje projekty.

Kategórie Ceny ITAPA 2003:
I. Nové služby
II. Zlepšo
vanie procesov
III.
Vzdelávanie
IV. Nápad roka

Víťazmi súťaže Cena ITAPA 2003 sa stali:

Kategória I. - Nové služby:

1.miesto: „Občan.sk“
Prihlasovateľ: Úrad vlády SR

2.miesto: „e-VOTE - Internetový hlasovací systém “
Prihlasovateľ: Košický samosprávny kraj

3. miesto: „1.Verejná elektronická podateľňa spoločnosti (VEPO)“
Prihlasovateľ: UNICOM UNIversal computer COMmunication s.r.o.

Kategória II. - Zlepšovanie procesov:

1.miesto: „Komplexný integrovaný informačný systém úradu“
Prihlasovateľ: A.V.I.S. s.r.o.

2. miesto: „Corwin – dátová pumpa“
Prihlasovateľ: Siemens Program and System Engineering s.r.o.

3. miesto: cena neudelená

Kategória III. - Podpora vzdelávania:

1.miesto: „Centrum podpory užívateľov (CPU)“
Prihlasovateľ: Ministerstvo financií SR

2. miesto: cena neudelená
3. miesto: cena neudelená

Kategória IV. – Nápad roka

Najlepšie zadanie: „Náhodný generátor prideľovania spisov sudcom“
Prihlasovateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR

Najlepšie riešenie: „Komunikačno-technologická infraštruktúra verejnej správy“
Prihlasovateľ:  DataCentrum Bratislava
 
Nastavenie súborov cookies