Staňte sa partnerom

Cena ITAPA 2002

Prvý ročník súťaže Cena ITAPA  ponúkal možnosť prihlásiť projekty do troch kategórií.

Kategórie Ceny ITAPA 2002:
I. Nové služby
II. Zlepšo
vanie procesov
III. P
odpora vzdelávania

Víťazmi súťaže Cena ITAPA 2002 sa stali:

Kategória I. - Nové služby:

1.miesto: „Elektronické colné konanie“
Prihlasovateľ: Colné riaditeľstvo SR

2.miesto: „Elektronické rokovania vlády“
Prihlasovateľ: PosAm s.r.o.

3. miesto: „Obchodný register na internete“
Prihlasovateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR

Kategória II. - Zlepšovanie procesov:

1.miesto: „Centrálny informačný systém Notárskej komory“
Prihlasovateľ: Siemens Business Services

2. miesto: „Informačný systém pre legislatívu a aproximáciu práva (ISLAP)“
Prihlasovateľ: Úrad vlády SR

3. miesto: „Komplexný informačný systém – Obecný úrad Rovinka“
Prihlasovateľ: Mestský úrad Nové Zámky

Kategória III. - Podpora vzdelávania:

1.miesto: „Sieťový akademický program CNAP“
Prihlasovateľ: Cisco Systems Slovakia

2. miesto: „Portál digitálnej knižnice CASLIN“
Prihlasovateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave

3. miesto: cena neudelená

 
Nastavenie súborov cookies