Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Prednáška

David Bárta

City One
David Bárta je autorom národnej metodiky MMR na Smart Cities a európskej normy na riadenie kvality ovzdušia a dopravy (2019). Je aj autorom najväčšieho dopravného IoT projektu v ČR pre ŠKODA AUTO v Kvasinách. Tiež je vydavateľom stredoeurópskeho časopisu CITY:ONE v dvoch jazykoch – budovanie stredoeurópskeho trhu s inováciami. Je členom expertného tímu MH SR pre Akčný plán inteligentných miest a Spoluzakladateľom think tank RASC pre definíciu konceptov ako inteligentná zastávka, inteligentná knižnicia či uličná databanka.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miloslav Jurík

Smart cities klub SK
Je predsedom Smart Cities Klubu. Venuje sa problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, kvalite a bezpečnosti verejných priestorov a téme udržateľnej mobility. Spoluorganizoval 5 ročníkov medzinárodnej konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities – určenej vedúcim predstaviteľom verejnej a štátnej správy, ako aj expertom v tejto oblasti. So svojimi spolupracovníkmi a partnermi zo ZMOS a v posledných rokoch v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa podieľa na organizovaní Letnej školy Smart Cities vo Švédsku a v Dánsku, predtým Letnej školy tvorby verejných priestorov. V tomto roku prebehne už jej 13. ročník. Spolupracuje s kľúčovými partnermi v oblasti tvorby Smart Cities doma aj v zah…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Igor Wzoš

Smart City Cluster
Vyštudovaný sociológ a nadšenec pre smart energy.1. zástupca primátora mesta Poprad, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec VÚC Prešov,  člen komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry. V rámci mesta Poprad sa venuje energetike, smart city a školstvu. Stál pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti  a združenia Slovak Smart City Cluster. Spoluautor Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do roku 2040.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Heliodor Macko

Chcem smart mesto
Heliodor Macko bol zakladateľom spoločnosti Visicom, ktorá vyvíja softvérové riešenia pre obchodných zástupcov v FMCG firmách. Po akvizícii Visicomu americkou spoločnosťou AFS Technologies sa stal riaditeľom prešovskej spoločnosti SEAK. V SEAKu vyrábajú originálnu technológiu pre inteligentné riadenie osvetlenia pre smart cities / smart industry a nabíjačky elektromobilov a darí sa im s nimi presadzovať na medzinárodnom trhu.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným