Staňte sa partnerom

eID a dôveryhodné služby naprieč EÚ – kde sme a kam smerujeme?

/ Prednáška

Nariadenie eIDAS je významným krokom pri budovaní jednotného digitálneho trhu a posilňovaní dôvery, bezpečnosti a pohodlia on-line pre verejný a privátny sektor a spotrebiteľov. Vďaka eIDAS má EÚ predvídateľný právny rámec poskytujúci právnu istotu aj v cezhraničných transakciách, pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu (eID) a dôveryhodné služby (napríklad elektronické podpisy, pečate, časové pečiatky, doručovacie služby a autentifikáciu webového sídla).

Pravidlá týkajúce sa dôveryhodných služieb nadobudli účinnosť 1. júla 2016 a zabezpečili slobodu poskytovania týchto služieb v rámci EÚ a zároveň ich úplné právne uznanie. Pravidlá o eID nadobudli účinnosť 29. septembra 2018. Od tohto dátumu môže každý občan Európskej únie používať svoje národné eID notifikované podľa pravidiel eIDAS na prístup k verejným službám online v ktoromkoľvek inom členskom štáte. K dnešnému dňu 9 členských štátov notifikovalo svoje vnútroštátne eID schémy a ďalšie sú v procese notifikácie, vrátane Slovenska.

Videozáznam

Michal Hrbatý

Predstaviteľ Európskej komisie
Michal Hrbatý je súčasťou právneho tímu na oddelení  'eGovernment & Trust' generálneho riaditeľstva pre komunikačné siete, obsah a technológie (CONNECT) Európskej komisie, ktoré má na starosti digitálnu transformáciu verejnej správy a implementáciu eIDAS nariadenia. Okrem iného sa venuje preskúmaniu uplatňovania a príprave hodnotenia nariadenia a možnostiam využitia nástrojov eID a autentifikácie v Know-Your-Customer (KYC) procesoch vo finančných inštitúciách. V minulosti pôsobil ako právny a policy expert a zastával rôzne pozície vo verejnom a privátnom sektore, podieľal na príprave a implementácii EÚ stratégie  'Digitálna agenda pre Európu', venoval sa ochrane osobných údajov a autorských práv, telekomunikačnému a mediálnemu právu a oc…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies