Pavel Nechala

advokát
Expertíza: ochrana osobných údajov, informačné technológie, verejné obstarávanie.

Od roku 2005 pôsobil ako advokát v advokátskej kancelárii Nechala & Co. V roku 2020 vytvoril s ďalšími dvoma advokátskymi kanceláriami novú modernú kanceláriu pod názvom WISE3 (www.wise3.sk). Má viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti riešenia korporatných a obchodných záležitosti klientov a zastupovania v súdnych procesoch.

Primárne sa venuje problematike ochrany osobných údajov a právu informačných technológii. V spolupráci so zahraničnými kanceláriami realizoval viacero projektov zahrňujúcich cezhraničné spracúvanie osobných údajov, ako aj nasadzovanie nových technológii.

Pavel Nechala má rozsiahle skúsenosti pri implementácii IT projektov v súkromnom ako aj štátnom sektore. Ako člen Partnerstiev pre prosperitu sa zúčastňoval prípravy Koncepcie nákupu IKT a je naďalej členom pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie na MIRRI SR.

Venuje sa aj problematike boja proti korupcii a transparentnosti. Od roku 2001 spolupracoval so slovenskou pobočkou Transparency International vo viacerých medzinárodných tímoch pri príprave opatrení v oblasti boja proti korupcii.

Vzdelanie:
-    Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2001)
-    Právnicka fakultá Trnavskej univerzity doktorandské štúdium (2014)

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
  • Úvod moderátora panelu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  • Všetko čo potrebujete vedieť o duševnom vlastníctve   |   Kongres ITAPA 2007: Living Online    The issue of intellectual property especially copyright becomes more important in the field of information technologies. An unauthorized use of author’s works results in damage especially for authors of computer programmes and database generators. The topic of the presentation is the clarification of categorization of intellectual property rights with focus on the detailed specification of copyright, its sources and possibilities of protection. Since the computer program is also an author’s work, its author is a owner of personal and property rights to it. One of the objectives of the lecture shall be clarification of those rights including the issue of rights to employee work. Another group of rights which shall also be the topic of the presentation is the issue of author contracts, i.e. contracts on work creation and license contract and the most frequent problems related to the creation and consideration of those contracts. At the end we shall introduce the web site www.itpravo.sk.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným