Boris Bánovský

TelenetDoctor
MUDr. Boris Bánovský promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Atestáciu získal v odbore všeobecná chirurgia. Klinickú medicínu praktizoval na Klinike úrazovej chirurgie Nemocnice akad. Dérera na Kramároch (dnes súčasť UNB). Počas 14-tich rokov pracovnej kariéry pôsobil v súkromnom sektore, pracoval vo vedúcich predajných a marketingových pozíciách s lokálnym aj regionálnym presahom pre nadnárodnú firmu zaoberajúcou sa vývojom a predajom zdravotníckych zariadení, a technológii. V rokoch 2016 až 2018 pracoval na vedúcich pozíciách v rámci štruktúr slovenského zdravotníctva. Organizačne sa podieľal a viedol konferencie v kompetencii Ministerstva zdravotníctva počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.  V súčasnosti sa podieľa na vývoji a implementácii IT telemedicínskych technológii v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra