Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Prednáška

Wanda Buk

štátna tajomnčíka, Ministerstvo pre digitálne záležitosti, Poľsko
Zodpovednosti: Štátny tajomník na ministerstve pre digitálne záležitosti od júla 2018. V rokoch 2016 až 2018 riaditeľka Centra digitálnych projektov v Poľsku, bola zodpovedná za projekty financované EÚ, s hodnotou viac ako 2 miliardy euro, medzi ktoré patrí okrem iného vytvorenie IT a telekomunikačnej infraštruktúry, služby elektronickej štátnej správy, digitalizácia kultúrneho dedičstva, zlepšenie digitálnych zručností na celoštátnej úrovni (zvlášť schopnosti kódovania), celoplošná popularizácia základných IT poznatkov. Teraz dohliada na prácu oddelenia pre medzinárodnú politiku, oddelenia telekomunikácií a kanceláriu ministra v nadväznosti na aktivity Centra digitálnych projektov v Poľsku. Biografia: Je absolventkou Lodžske…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jiří Buriánek

Generálny sekretár, Európsky výbor pre regióny
Pán Jiří Buriánek je Generálnym sekretárom Európskej komisie pre regióny od 1. septembra 2014. Predtým pôsobil ako riaditeľ Generálneho sekretariátu Rady so zodpovednosťou za sieťové odvetvia a európske infraštruktúry, vrátane digitálneho a telekomunikačného odvetvia. Ešte predtým tiež pôsobil ako manažér pre rozširovanie v Spojenom výskumnom stredisku (Joint Research Centre) pri Európskej komisii a ako Generálny sekretár PostEurop - výhradný európsky zväz (European Restricted Union) v špeciálnej agentúre spojených národov (UN) v Univerzálnej poštovej únii (Universal Postal Union - UPU), ktorá zjednocuje 42 európskych poskytovateľov univerzálnych služieb. Pán Buriánek má české a nemecké občianstvo.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Vladimír Dzurilla

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády ČR
Vladimír Dzurilla vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, absolvoval studijní pobyt v Nizozemí a studium na Britské Open University. Pracoval ve společnostech Accenture, O2 a v rámci Ministerstva financí jako konzultant a poradce u projektů výměny a implementací velkých IT systémů a zavádění organizačních a procesních změn. Od května 2016 do současné doby zastává funkci generálního ředitele státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, jejímž hlavním úkolem je poskytování ICT služeb pro státní správu a provoz Národního datového centra. Od ledna 2018 zároveň vede Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s. p. Ta tvoří strategie neveřejných komunikačních sítí, včetně návrhů implementac…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ferenc Vágujhelyi

Predseda Národnej rady pre telekomunikácie a informačné technológie, Maďarsko
Kariéra Ferenca Vágujhelyiho Získal titul učiteľ fyziky a matematik programátor MSc v ELTE. 1995 – 1996                      vývojár finančných systémov pre Phillip Morris 1996 – 1997                      ÁPV Rt., IT expert pre bezpečnosť 1997 – 1999                      IBM, projektový manažér 1999 – 2002                      Administrácia národného penzijného poistenia, zástupca generálneho riaditeľa 2003 – 2010                      Predseda a hlavný zodpovedný úradník pre Professzionál Zrt.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným