Staňte sa partnerom

Miloš Koterec

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Miloš Koterec je slovenský diplomat a politik. Od roku 2009 do 2012 zastupoval Slovenskú republiku pri Organizácii Spojených národov, od januára 2012 do januára 2013 bol predsedom Ekonomickej a sociálnej rady OSN. V rokoch 2004 – 2009 bol poslancom Európskeho parlamentu.https://www.itapa.sk/itapa/ V súčasnosti pracuje na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

  • Digitálna transformácia Slovenska a Európy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

    Technológie ako umelá inteligencia či blockchain výrazne ovplyvnia fungovanie ekonomiky, štátu a spoločnosti. Vyspelé krajiny sveta sa snažia vyťažiť čo možno najväčší potenciál týchto technológií. Európa dlhodobo zaostáva za globálnymi lídrami akými sú USA, Čína či Japonsko, čo sa odzrkadľuje napríklad v priamych investíciách do vývoja technológií ako umelá inteligencia. Európska komisia chce zmeniť tento negatívny trend, a preto predložila návrh série opatrení, aby umelá inteligencia posilnila priemyselný a technologický potenciál Európy a zároveň udržala globálnu konkurencieschopnosť Únie. Okrem zvýšenia verejných a súkromných investícií do moderných technológií je potrebné zaoberať sa aj socio-ekonomickými otázkami a vytvorením etického a právneho rámca, ktoré zabezpečí, že technologický rozmach bude mať pozitívny dopad na fungovanie spoločnosti. Dokáže Európska únia výraznejšie posilniť investície do vývoja inovatívnych technológií a vyrovnať sa globálnym lídrom ako USA či Čína? Ako ovplyvní aplikovanie technológií ako umelá inteligencia pracovný trh a vzdelávací systém? Aké sú ciele a konkrétne aktivity Slovenska v tejto oblasti? Vieme vytvoriť zmysluplné regulačné prostredie, tak aby technológie mali pozitívny vplyv na našu ekonomiku a spoločnosť?

    Videozáznam

     

  • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies