Martin Hasay

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu