Staňte sa partnerom

Slovenský rámec Smart City

/ Prednáška

Smart Cities klub vidí svoj prínos pre mestá a regióny v  sprostredkovaní príkladov vytvárania Smart Cities  zo zahraničnej   praxe, ktorá sa dá aplikovať na naše pomery. Prečo to robíme? Máme skúsenosť, že mestá väčšinou nemajú a  ani si nevytvárajú rozvojové projekty.

Príliš často je  ešte aj dnes  motiváciou pre tvorbu projektov snaha o získavanie financií z eurofondov, nie strategické uvažovanie o vlastných prioritách. Mnohé mestské úrady nie sú ani  dnes príliš zamerané na tvorbu projektov. Sú väčšinou  zamerané na sledovanie výziev na získanie dotácií, vypĺňanie formulárov a „ vyhovenie“ kritériám výziev. Najčastejšie otázky potom sú  – čo budú oprávnené náklady, aká bude alokácia na jeden projekt, aká je celková alokácia.....Je to taká zvláštna hra – kde namiesto toho, aby mestá zdieľali poznatky, súťažia medzi sebou o peniaze. Vznikajúce projekty tak často nie sú veľmi inovatívne a tiež dlhodobo udržateľné.

Spôsobom na sprostredkovanie know-how zo zahraničia sú aj workshopy zamerané na špecifické témy a najmä Letná škola Smart Cities, ktorú každoročne organizujeme v Škandinávii  pre primátorov, starostov , pracovníkov štátnej správy a špecialistov – najmä projektantov.

Smart Cities prichádza na Itapu s novým projektom, ktorého cieľom bude širšie zapojenie odborníkov na Smart témy.

 

Miloslav Jurík

Smart cities klub SK
Je predsedom Smart Cities Klubu. Venuje sa problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, kvalite a bezpečnosti verejných priestorov a téme udržateľnej mobility. Spoluorganizoval 5 ročníkov medzinárodnej konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities – určenej vedúcim predstaviteľom verejnej a štátnej správy, ako aj expertom v tejto oblasti. So svojimi spolupracovníkmi a partnermi zo ZMOS a v posledných rokoch v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa podieľa na organizovaní Letnej školy Smart Cities vo Švédsku a v Dánsku, predtým Letnej školy tvorby verejných priestorov. V tomto roku prebehne už jej 13. ročník. Spolupracuje s kľúčovými partnermi v oblasti tvorby Smart Cities doma aj v zah…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies