Staňte sa partnerom

OpenMaker – prečo využívať otvorené inovácie vo výrobe?

/
Firmy, ktoré sa neotvoria inováciám, nemajú v budúcnosti šancu sa dlhodobo udržať na trhu. Inovácie sú bezpochyby jedným z hlavných stimulov pre udržanie a rast konkurencieschopnosti firiem. Hlavné bariéry firiem pri zavádzaní inovácií vo výrobe – peniaze, čas a ľudia – pomáha riešiť projekt OpenMaker.

Prezentácia predstaví koncept otvorených inovácií vo výrobe a jeho využitie v projekte OpenMaker. Nové výrobky a služby nemusia vznikať len v uzavretom prostredí jednej firmy, ako je to stále bežné. Naopak, môžu byť výsledkom tvorivej spolupráce a zdieľania informácií medzi viacerými partnermi, často z rôznych oblastí. Výrobné firmy majú možnosti, inovátori zase nápady. Hlavným cieľom projektu je spájanie firiem a inovátorov pri zavádzaní inovácií do výroby.

Projekt OpenMaker je medzinárodný projekt realizovaný na Slovensku spoločnosťou Centire s.r.o. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku.

Videozáznam
 

Ľubomír Billý

Centire, s. r. o.
Ľubomír Billý je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2012 pracuje v spoločnosti Centire, aktuálne na pozícií konzultant. Ako člen oddelenia medzinárodných projektov a spoločenských inovácií má na starosti prípravu inovačných projektov pre klientov zo súkromného a verejného sektora financovaných hlavne z programov Horizont 2020 a Erasmus+.  Zároveň sa podieľa na príprave a realizácii projektov so zapojením spoločnosti Centire s.r.o. financovaných z medzinárodných zdrojov. Participoval aj na projekte LEGEND zameranom na metodiku intelektuálneho kapitálu pre malé a stredné podniky a ich partnerov a projekte SO-PC-PRO o inovatívnych riešeniach vo výr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies