Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy


07:30
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08:30
8:30 - 9:45 Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2017 - Priority digitalizácie v krajinách V4 / London
V súčasnej dobe existuje v rámci spoločného trhu EÚ už de facto päť slobôd: sloboda pohybu tovaru, sloboda pohybu služieb, sloboda pohybu osôb, sloboda pohybu kapitálu a sloboda pohybu dát. Dáta a dátová ekonomika sa začínajú skloňovať v mnohých súvislostiach a vytvorenie jednotného digitálneho trhu v EÚ je kľúčovým predpokladom jej konkurencieschopnosti a udržania schopnosti prinášať inovácie a dosahovať tak ekonomický rast. Toto v plnej miere platí aj pre región V4.  
 
V úvodnom plenárnom paneli vystúpia čelní politickí predstavitelia krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí zodpovedajú za riadenie a koordináciu aktivít budovania informačnej spoločnosti a jednotného digitálneho trhu vo svojich krajinách. Predstavia nám, aké sú ich priority z hľadiska digitálnej agendy, povedia nám o tom, akú inštitucionálnu štruktúru a koordinančné mechanizmy si každá z V4 krajín vytvorila, aby efektívne implementovala rámec a politiky jednotného digitálneho trhu. Dotknú sa taktiež toho, ako z ich pohľadu vidia perspektívu spolupráce krajín V4 v tejto oblasti a kde sú silné stránky tohto regiónu. No a v neposlenom rade načrtnú, ako by mohli krajiny regiónu V4 spolupracovať intenzívnejšie, na lepšom presadzovaní spoločných záujmov.    
09:45
Coffee Break / Podpisová akcia knihy Gerda Leonharda
10:15
10:15 - 12:30 Technology & HumanITy / London
Úvodný plenárny panel sa bude venovať dvom technologických megatrendom – globálnemu prepojeniu sveta prostredníctvom internetu, rozvoju umelej inteligencie spolu s tzv. veľkými dátami (Big Data) a téme, ktorej význam sa v digitálnom svete zvyšuje - kybernetickej bezpečnosti. 

Vplyv prvého megatrendu pociťujeme a jeho význam pre spoločnosť si uvedomujeme už viac ako desaťročie, intenzívnejšie však v našom každodennom živote najmä v posledných rokoch. Internet intenzívne ovplyvnil svet nielen na úrovni domácností, miest a štátov, ale taktiež na úrovni medzinárodného spoločenstva a fungovania globálnych geopolitických, politických, ekonomických a sociálnych mechanizmov. K tejto téme nám prezradí viac skúsený diplomat, technologický nadšenec a zakladateľ neziskovej organizácie Diplofoundation a šéf Geneva Internet Platform Jovan Kurbalija.

Druhý megatrend – nástup umelej inteligencie a veľkých dát – začína v spoločnosti rezonovať čoraz viac, aj keď jeho ozajstný význam a možné dôsledky si zrejme ešte ani zďaleka neuvedomujeme v plnom rozsahu. V zmysle bilaterálneho vzťahu potrebuje umelá inteligencia pre dosahovanie svojich možných limitov dáta a dáta bez umelej inteligencie pre zmenu neprinášajú svoju plnú pridanú hodnotu. Už dnes je isté, že umelá inteligencia nebude len jednou z praktických aplikácií digitálnych technológií, ale stane sa fenoménom, ktorý takmer s určitosťou vymedzí historickú epochu a s vysokou pravdepodobnosťou zmení podstatu a schopnosti nás samotných prostredníctvom priameho prepojenia ľudského tela a technológií. Neurónové implantáty, virtuálna realita alebo nanorobotika predstavuje len malú časť týchto technológií. Do tohto fascinujúceho sveta nás vtiahne vo svojej prezentácii Gerd Leonhard – jeden z najvplyvnejších súčasných svetových futurológov. Následne sa v praktickejšej rovine budú tejto problematike venovať zástupcovia dvoch svetových technologických lídrov v tejto oblasti a predstaví sa aj zástupca zo Slovenska. Ten nám ukáže, že v tejto oblasti držíme tempo so svetovými technologickými lídrami.     

Na záver tohto plenárneho panelu sa budeme venovať kybernetickej bezpečnosti, ktorej význam sa v poslednom období zásadne zvyšuje, pretože rastie rozsah škôd, ktoré môžu kybernetické útoky napáchať. Odborníci sa pasujú s ich čoraz sofistikovanejšími verziami. Ide o čoraz extenzívejší prierez cez internet vecí, autonómne vozidlá, cloud alebo napríklad big data a umelú inteligenciu. Do každej z týchto oblastí kybernetická bezpečnosť vo väčšej či menšej miere zasahuje. Bývalý armádny generál John Davis vo svojom príspevku poskytne pohľad na to, aká je úroveň bezpečnosti našej budúcnosti. 
12:30
Obed / Podpisová akcia knihy Gerda Leonharda
13:30
SEKCIA 1
15:00
Prestávka
15:15
15:15 - 17:00 Inteligentný priemysel a inovácie / London
Jedným z aspektov megatrendu súčasnosti – všade prítomnej digitalizácie – je tzv. štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá je založená na synergii viacerých digitálnych technológií – Internetu vecí, umelej inteligencii a strojovom učení, Big Data a robotizácii.
 
Európa má priemysel, ktorý je konkurencieschopný a je svetovým lídrom vo viacerých dôležitých odvetviach. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať dlhodobo, len ak svoj priemysel úspešne a rýchlo digitalizuje a bude naplno využívať svoj výskumný, vývojový a inovačný potenciál.
 
Výsledkom nástupu spomínanej štvrtej priemyselnej revolúcie je to, že produktivita priemyslu strmo rastie: čas uvedenia nového produktu na trh sa skráti na viac ako polovicu a výrobcovia budú schopní rýchlo reagovať na požiadavky trhu. Zákazníci získajú individualizovaný a špecializovaný tovar za cenu na úrovni masovej produkcie. Radikálnou zmenou bude tiež vtiahnutie dodávateľov i zákazníkov do tohto procesu, čo ďalej zvýši flexibilitu i efektívnosť – očakáva sa, že produktivita priemyslu porastie o 30 až 40 %.
Digitalizácia a moderná automatizovaná výroba vytvára nové typy pracovných pozícií v továrňach s vyššími platmi, avšak aj s vyššími nárokmi na zručnosti zamestnancov. Pracovná sila sa bude musieť vedieť prispôsobiť týmto zmenám a vedieť pracovať s modernými technológiami. Napriek strachu z robotizácie dnes stále platí, že najlepším hráčom šachu nie je ani človek ani počítač. Tím zložený z ľudí a počítačov, ktorí spolu efektívne spolupracujú, dokážu spoločne prekonať akéhokoľvek šachového veľmajstra alebo počítač sám. Musíme sa však uistiť, že ako spoločnosť už dnes odovzdávame zamestnancom znalosti a zručnosti pre pracovné pozície zajtrajška.
 
V plenárnej časti Inteligentný priemysel a inovácie predstavia spíkri využitie digitálnych technológií v konkrétnych podmienkach a priemyselných odvetviach. V diskusii sa pokúsime nájsť odpovede na otázky, či súkromné spoločnosti na Slovensku investujú do výskumu a vývoja dostatočne, či Slovensko môže mať ambíciu, byť centrom inovácii aj pre veľké nadnárodné spoločnosti a či a ako môže prepojenie verejného a súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja a vzdelávania pracovnej sily fungovať efektívnejšie.

17:00
Ukončenie prvého dňa kongresu
07:30
15:15 - 17:00 Asociované podujatie: Workshop: Jednotný digitálny trh v krajinách V4 / Berlin


Nastavenie súborov cookies