Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy


31.10.2017
13:50
06.11.2017
16:15
Ladislav Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Systémová podpora výskumu a inovácií v SR pre zabezpečenie konkurencieschopnosti
09.11.2017
08:30
IVO Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislava
Privítanie digitálnych lídrov V4
16:25
14.11.2017
08:34
Peter Pellegrini, Predseda vlády SR
Otvárací príhovor: Slovensko
08:49
Krzysztof Szubert, štátny tajomník, zastupujúci minister pre informatizáciu a vládny splnomocnenec pre jednotný digitálny trh, Poľsko
Otvárací príhovor: Poľsko
09:01
ONDŘEJ Malý, koordinátor digitálnej agendy, Úrad vlády ČR
Otvárací príhovor: Česko
09:13
ÁKOS PÉTER Mernyei, námestník štátneho tajomníka pre EÚ a medzinárodné vzťahy
Otvárací príhovor: Maďarsko
09:25
10:15
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo
10:58
11:28
Mikuláš Strelecký, Interway
Big data a cloud
11:35
Q&A
11:40
11:50
Peter Sinčák, Technická univerzita v Košiciach
Cloud Social Robotics pre kognitívny tréning
13:10
Vojtech Bálint, DXC Technology
Umela inteligencia či inteligentné dáta?
13:20
Gerd Leonhard, futurista, humanista, autor a výkonný riaditeľ The Futures Agency
Využitie Big Data v rôznych oblastiach
13:30
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo moderátora
13:30
Zuzana Valková, Nezávislý inštitút ochrany súkromia
úvodné slovo moderátora
13:30
13:35
Dávid Zubko, Nezávislý inštitút ochrany súkromia
Mechanizmus konzistentnosti podľa GDPR - ako sa naň pripraviť
13:45
Ivo Kovačič, Atos IT Solutions and Services
Biometria v súlade s GDPR
13:50
Rastislav Cesnek, BiZZdesign CE
Adaptívna Verejná Správa
13:50
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách
14:05
Vlastimil Černý, Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe
René Kubů, Microsoft
Využívanie moderných IT služieb pre moderné riadenie inštitúcií s ohľadom na produktivitu, efektivitu a bezpečnosť
14:10
Martin Komínek, SimpleCell Networks Slovakia
Využitie Internet of Things pre Smart Cities
14:25
Radoslav Sedlák, SOFTEC
GDPR – hodiny tikajú
14:30
14:30
Peter Helexa, Slovenská pošta
Juraj Bárdy, Alistiq
Michal Cenker, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Diskusia: paneloví speakri a ...
14:45
14:45
Kristína Szajkóová, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Nová právna úprava ochrany osobných údajov
14:55
15:15
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Futuristiq
úvodné slovo moderátora
15:30
15:40
Hans-christian Heidecke, CIO, Volkswagen Slovakia
Digitalizácia vo výrobnom podniku – príležitosti a hrozby
15:50
Martin Morháč, Zväz automobilového priemyslu
Prečo technológie nie sú na prvom mieste?
16:00
Miroslav Knapovský, LOGmanager
Prečítajte si svoju IT myseľ
16:35
15.11.2017
00:00
Branislav Bayer, DXC Technology
Quo vadis CSRU?
08:30
Luigi Rebuffi, European Cyber Security Organisation (ECSO)
Marek Čanecký, ITAPA
Úvodné slovo
08:35
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Luigi Rebuffi, European Cyber Security Organisation (ECSO)
Ondřej Šťáhlavský, Fortinet
Philip Chertoff, Globsec Policy Institute
Jean-pierre Nordvik, Európska komisia, Spoločné výskumné centrum
Martin Sůra, ATOS IT Solutions and Services
Diskusný panel
10:20
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo
10:48
Branislav Bayer, DXC Technology
Quo vadis CSRU?
11:18
Tomica Paovic, Democratic Governance & Economy and Environment, UNDP Montenegro
IKT riešenia pre reformy v Čiernej Hore
11:48
Q&A
13:00
Michal Ivantyšyn, ITAPA
SITAPA
13:00
Peter Weber, ITAS
Úvodné slovo
13:00
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodné slovo moderátora
13:00
Juraj Bárdy, Alistiq
úvodné slovo
13:05
Richard Hollý, Národné centrum zdravotníckych informácií
Strategická priorita Vládny cloud
13:10
Oľga Štěpánková, Česká kybernetická a informatická spoločnosť
Stratégie digitálnej gramotnosti ČR na obdobie 2015 až 2020
13:10
Vojtech Bálint, DXC Technology
1 + 1 > 2 tvrdí náš inteligentný robot
13:20
Borys Czerniejewski, IPM Ltd.
Ako digitálni sme a ako digitálni chceme byť?
13:20
Prof. IVAN Kalaš, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Informatika v základnej škole - úspechy a problémy
13:25
Peter Wolek, ATOS IT Solutions and Services
Migrácie aplikácií do Government Cloudu
13:30
Vladimír Broniš, ATOS IT Solutions and Services
Vzdelávanie trochu inak
13:30
Csaba Madarász, eDemokrácia Műhely
Zoltán Tarr, INVITECH Zrt
Zvládneme to spoločne?
13:35
Branislav Majerník, Oracle
12 faktorov k úspešnému cloudu
13:40
Vladimír Raučina, Slovensko.Digital / Slovenská informatická spoločnosť
Certifikované digitálne zručnosti v škole a vo firme
13:50
Ľuboš Balát, InterWay
Cloud WebJet CMS pre mestá a obce
13:50
Mário Lelovský, IT Asociácia Slovenska, Digitálna koalícia SR
Digitálna koalícia Slovenska a profesijne orientovaný IT špecialista
14:00
14:00
Prof. ROBERT Redhammer, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzitné vzdelávanie IT odborníkov
14:05
14:10
14:35
14:45
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo
15:10
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Profesionalizácia slovenskej informatizácie
15:20
Katarína Štefanková, BIZZdesign CE
Zmysluplná Enterprise architektúra v eGovernmente
15:30
Peter Handzuš, DXC Technology
Martin Mihálik, DXC Technology
Využitie eID karty v komerčnom prostredí
15:45
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Potrebujeme nový impulz?
15:55
Q&A