Staňte sa partnerom

Jarná ITAPA 2017: O čom (sa) rozprávajú autá?

Po vyše sto rokoch svojej existencie stojí automobilový priemysel na prahu veľkých zmien a inovácií. Ako bude vyzerať budúcnosť automobilovej dopravy? Občania spotrebitelia, ale aj výrobcovia a dodávatelia majú možnosť túto budúcnosť aktívne ovplyvniť.

Budeme si sami vyberať „osobnosť“ autonómneho vozidla, ktoré bude voliť buď opatrný alebo agresívny štýl jazdy? Alebo vozidlá dostanú inštrukcie o tom, ako jazdiť, priamo z inteligentného centrálneho systému? Isté je, že človek odovzdá zodpovednosť za svoju bezpečnosť umelej inteligencii, ktorá bude riadiť či už lokálne alebo centrálne inteligentné autonómne vozidlá budúcnosti, navzájom prepojené v komunikačnej sieti. Bude pre nás prirodzené, že vozidlá budú neustále online a stanú sa priestorom pre interaktívnu zábavu, získavanie aktuálnych informácií (nielen o doprave) a využívanie nových digitálnych služieb.

S nastupujúcimi inováciami v doprave postupne zmeníme náš životný štýl. Pre ľudí žijúcich najmä vo veľkých mestách bude mať stále menší význam vlastniť vlastný automobil a začnú naplno využívať rôzne alternatívne spôsoby prepravy. Budú vznikať nové modely vlastníctva a zdieľania vozidiel budúcnosti. Lietajúce taxíky, mestá bez dopravných nehôd, zápch, znečistenia a problémov s parkovaním môžu byť čoskoro realitou. V každom prípade, revolúcia v doprave nás už v najbližšej dobe nenechá ľahostajnými.

Slovensko ako automobilová veľmoc s najvyšším počtom vyrobených automobilov na občana si musí vytvoriť vlastnú víziu v novej ére dopravy a automobilového priemyslu. V ktorej oblasti máme ako krajina s obmedzenými zdrojmi najväčšiu šancu prispieť? Bude to modernizácia automobilovej výroby, nové digitálne riešenia pre inteligentné dopravné systémy alebo niečo úplne iné? Ideálne by bolo zamerať slovenské úsilie na rozvoj našich silných stránok a konkurenčných výhod, ktoré dokážeme svetu automobilového priemyslu ponúknuť. Súboj o to, ktoré oblasti sveta sa stanú centrom priemyselných odvetví budúcnosti, ešte stále nie je rozhodnutý.

Na európskej úrovni existuje spoločná stratégia zavádzania spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov, ktoré majú ambíciu využiť všetky moderné technológie ako Big Data, umelú inteligenciu a internet vecí. Európska komisia spolufinancuje platformu cRoads, v rámci ktorej sa vyvíjajú a testujú riešenia pre cezhraničné elektronické služby inteligentných dopravných systémov. Kľúčové je, aby v Európe vznikli jednotné štandardy a prepojené vozidlá tak, aby tieto mohli bezproblémovo cestovať so svojimi pasažiermi naprieč štátmi a naplno využívať nové služby pre bezpečnú, ekologickú a rýchlu prepravu.

Pre Slovensko sa tu ponúka aktuálne niekoľko príležitostí, ako sa zapojiť do globálneho inovačného procesu. Navzájom sa nevylučujú a môžu byť v synergii.

Jednou z kľúčových príležitostí je upgrade automobilového priemyslu na Slovensku na dôležitý komponent digitálnej ekonomiky a jeho obohacovanie o inovácie. Ide tu o digitalizáciu priemyslu, a tým pádom o jeho prípravu na novú dobu, ktorá si bude vyžadovať rýchlu obmenu modelov automobilov vo výrobe a nástup elektromobilov, vysokú mieru prispôsobenia modelov priamo pre potreby zákazníka, nástup novej generácie robotov na výrobné linky, a tiež inteligentné softvérové riešenia pre optimalizáciu výroby a celého dodávateľského reťazca.

Ďalšou príležitosťou, ktorú podporuje aj Európska komisia, je vytvorenie virtuálnej testovacej dráhy, na ktorej sa budú testovať prepojené a autonómne vozidlá na existujúcich diaľniciach spájajúcich Slovensko so susednými štátmi. Víziou je, aby sa projekt zrealizoval na diaľniciach medzi Slovenskom a Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou.

V neposlednom rade, obrovskou príležitosťou pre Slovensko by bolo zameranie sa na dátové hospodárstvo, ktoré má veľký potenciál rozvoja a pridanej hodnoty v ekonomike vďaka inováciám v automobilovom priemysle a v doprave. Dáta sa stanú základom pre nové inteligentné služby, prispôsobené potrebám cestujúcich. Napríklad bude možné v prípade výnimočných udalostí, ako sú medzinárodné veľtrhy či mestské maratóny, efektívne presmerovať a riadiť dopravu. Veľké dáta (tzv. Big Data) tiež umožnia predpovedať poruchu vozidla alebo pomôžu štátom lepšie plánovať rozvoj a investície tak, aby boli čo najviac uspokojené potreby verejnosti.

Ktoré cesty si Slovensko vyberie? Ako k nim pomôže štát, a ako sa môže zapojiť priemysel, služby, či spotrebitelia? Mnoho otvorených otázok k tejto téme máme už dnes na stole, a chceme k nej začať zmysluplne diskutovať. ITAPA otvára túto tému na doobedňajšom paneli Jarnej konferencie ITAPA už v utorok 23. mája a bude s ňou pokračovať na ďalších podujatiach. Pozývame vás k nám, nechýbajte pri nej!

Dagmar Ceľuchová Bošanská, chairman panelu a tím ITAPA

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies