Staňte sa partnerom

Trendy v informačnej bezpečnosti - ochrana údajov: ako EÚ ovplyvní konanie firiem?

/ Prednáška
Prameňom práva sú podmienky života spoločnosti, ktoré ovplyvňujú jeho tvorbu. Novými výzvami informačnej spoločnosti a tým aj prameňom práva sú rýchly pokrok a rozvoj technológií, rastúca globalizácia a závislosť spoločnosti a ekonomiky na používaní informačných a komunikačných technológií. Preto určitá regulácia v oblasti ochrany informácií je pre spoločnosť nevyhnutnosťou.

V posledných rokoch sa roztrhlo vrece s legislatívnymi aktivitami v oblasti informačnej bezpečnosti. Ako sú zladené jednotlivé právne predpisy?  Ako vzájomne súvisia? Akým spôsobom pristupujú ku procesu informačná bezpečnosť? Aké sú navrhované prístupy pre manažment rizík? Aké odborné omyly sa vyskytli v legislatívnom procese a aké sú hlavné mýty v regulácii informačnej bezpečnosti? Ale najmä – ako všetka tá regulácia ovplyvní podnikanie? Prezentácia má ambíciu odpovedať na tieto otázky.

Záznam z vystúpenia
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov. Vyštudoval odbory výpočtová technika a aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znalecko…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným