Staňte sa partnerom

Inteligentné transportné systémy

/ Prednáška
Digitálna transformácia, inteligentná infraštruktúra a rôzne prediktívne technológie nevytvárajú do budúcnosti len komplexný system spájajáci ľudí, vozidlá, rôzne typy senzorov a mestské ekoszstémy, ale mali by zlepšiť hlavne kvalitu života ľudí “nie technologia sama pre seba”. Už v súčasnosti existuje viacero projektov a pilotov vrámci Európskej Únie, ktoré kombinujú technológie, nespočetné množstvo rôznych senzorov a prediktívneho modelovania, ktoré pomáhajú riešiť problémy miest napríklad  s dopravou, presunmi obyvateľstva, infraštruktúrou ako aj samotného riadenia mesta. Deutsche Telekom ako operator s pokrytím takmer vo väčšine európskych krajin je už dnes systémovým integrátorom takýchto riešení a nielen poskytovateľom telekomunikačnej infraštruktúry, pričom obohacuje rôzne užívateľské scenáre o agregované a anomyzované dáta. Slovensko sa zatiaľ projektov zameraných na inteligentnú dopravnú infraštruktúru ako napríklad autonómne dráhy nezúčastňuje, ale vzhľadom na svoju polohu v strednej Európe by pomerne jednoducho mohlo demonštrovať cez hraničné prípadové štúdie, ktoré sú pridanou hodnotou pre projekty vrámci celej EÚ.

Záznam z vystúpenia

Martina Králová

Slovak Telekom
Martina Kralova vedie inovačný tím českého T-Mobile a Slovenského telekomu, ktorý operuje na oboch trhoch. Jeho cieľom je najmä v spolupráci so start up-mi a ďalšími partnermi (B2B, (B2B,školy, mestá, verejný sektor atď) priniesť rýchlejšie do života nové projekty a produkty v oblasti E-Commerce a digital, Big Data, Internet of Things využívajúc pritom infraštruktúru ako aj existujúce zdroje operátora. Jej profesionálna kariéra je úzko späta s IT a telekomunikačným sektorom. Pracovala ako marketingový riaditeľ aj vo firme Sygic, slovenský poskytovateľ smartfón GPS navigácie.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným