Staňte sa partnerom

Autorské práva pri obstarávaní SW diela

/ Prednáška
S obstarávaním SW diel je vždy nevyhnutne spätá aj úprava autorských práv. Autorské práva je potrebné chápať ako komplex práv, ktoré možno rozdeliť na dve základné skupiny a to osobnostné a majetkové práva. Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami je aj možnostiach ako s nimi nakladať.  Rozsah v akom bude obstarávateľ vykonávať autorské práva je a musí byť vždy vecou dohody pri zohľadnení potrieb a reálnych možností a kapacít obstarávateľa. Iné možnosti a potreby budú pri dodaní bežného (krabicového) softvéru, a iné pri dodaní unikátneho (na mieru šitého) SW diela. Pri SW dielach často nepôjde len o autorské práva dodávateľa k obstarávanému dielu. Je potrebné myslieť aj na ochranu a úpravu práv k vlastným autorským dielam dodávateľa a dielam tretích osôb, ktoré dodávateľ použil (ako vlastnú investíciu) do tvorby obstarávaného diela. Medzi spôsoby zabezpečenia  autorských práv k dielu pre obstarávateľa patrí licencia a postúpenie výkonu autorských práv. Z hľadiska ďalšieho nakladania so SW dielom by sa však verejný obstarávateľ by sa mal vyhnúť stavu IKT „lock-in“. Osobitnú pozornosť treba venovať nakladaniu so zdrojovým kódom k SW dielu. S obstarávaním diela súvisí a v praxi je priamo spojené aj obstarávanie prevádzky diela po jeho dodaní.  Pokiaľ má byť zachovaná jasná zodpovednosť za dielo, musí platiť princíp jedného výlučného prístupu k zdrojovému kódu.

Záznam z vystúpenia
 

Michal Rampášek

advokát
V r. 2010 ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a následne získal titul JUDr. V r. 2014 sa stal advokátom. Pôsobil v advokátskej kancelárii HAVLÁT & PARTNERS, v r. 2014 založil vlastnú kanceláriu RAMPÁŠEK s.r.o. Od r. 2020 pôsobí v advokátskej kancelárii WISE3 ako spolupracujúci advokát. Je špecialistom na verejné obstarávanie, právo informačných a komunikačných technológií, kybernetickú bezpečnosť, autorské právo ako aj ochranu osobných údajov. Je členom Slovenskej advokátskej komory, Asociácie kybernetickej bezpečnosti, pôsobí aj v pracovnej skupina SAK pre elektronizáciu výkonu advokácie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies