Staňte sa partnerom

Juraj Červeň

senior analytik, SOFTEC, SR
Narodený: 1958

Vzdelanie:
Slovenská vysoká škola technická, Bratislava – Elektrotechnická fakulta – inžinier
Slovenská vysoká škola technická, Bratislava – Elektrotechnická fakulta – kandidát technických vied

Pracovné skúsenosti:
1997 – doposiaľ: SOFTEC, spol. s r.o., Bratislava – súčasná pozícia: senior analytik, vedúci projektov
1996 – 1997 CIS – pozícia: IT konzultant
1993 – 1996 ArtInAppleS – pozícia: vedúci programátor
1982 – 1993: Elektrotechnická fakulta SVŠT – pozícia: interný ašpirant, neskôr odborný asistent

Odborné publikácie:
Spoluautor knihy: Šešera, Mičovský, Červeň: Datové modelování v příkladech, Grada 2001.

Iné:
Člen technickej komisie č. 37 (TK 37) „Informačné technológie“ založenej pri Slovenskom ústave technickej normalizácie (SÚTN).

 • Informačný systém ISZI (Informačný systém zdravotníckych indikátorov)   |   Kongres ITAPA 2006

  Informačný systém ISZI (Informačný systém zdravotníckych indikátorov) vznikol v rámci riešenia Phare projektu pre „Národné centrum zdravotníckych informácií“ (NCZI).
  Cieľom systému je zabezpečiť automatizovanú podporu základných procesov, ktoré vykonáva Centrum zdravotníckej štatistiky NCZI:
  • návrh zisťovania
  • zber údajov
  • výstup údajov
  Systém má zabezpečiť poskytovanie zdravotníckych indikátorov a iných údajov o zdravotníctve v SR pre Eurostat, WHO a iné medzinárodné i domáce inštitúcie.
  Pre systém bola stanovená aj špecifická požiadavka, aby bolo možné pridávanie nových zisťovaní a ich spracovanie bez nutnosti zásahov do programového kódu aplikácie. Systém bol preto navrhnutý, ako automatizovaná výrobná linka riadená metadátami. Používatelia (správcovia jednotlivých zisťovaní) definujú typy jednotlivých zisťovaných údajov, výzor formulárov, potrebné kontroly vstupných dát i spôsob ich spracovania do výstupných indikátorov bez nutnosti programovania.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies