Staňte sa partnerom

Informačný systém ISZI (Informačný systém zdravotníckych indikátorov)

/ Prednáška

Informačný systém ISZI (Informačný systém zdravotníckych indikátorov) vznikol v rámci riešenia Phare projektu pre „Národné centrum zdravotníckych informácií“ (NCZI).
Cieľom systému je zabezpečiť automatizovanú podporu základných procesov, ktoré vykonáva Centrum zdravotníckej štatistiky NCZI:
  • návrh zisťovania
  • zber údajov
  • výstup údajov
Systém má zabezpečiť poskytovanie zdravotníckych indikátorov a iných údajov o zdravotníctve v SR pre Eurostat, WHO a iné medzinárodné i domáce inštitúcie.
Pre systém bola stanovená aj špecifická požiadavka, aby bolo možné pridávanie nových zisťovaní a ich spracovanie bez nutnosti zásahov do programového kódu aplikácie. Systém bol preto navrhnutý, ako automatizovaná výrobná linka riadená metadátami. Používatelia (správcovia jednotlivých zisťovaní) definujú typy jednotlivých zisťovaných údajov, výzor formulárov, potrebné kontroly vstupných dát i spôsob ich spracovania do výstupných indikátorov bez nutnosti programovania.

Juraj Červeň

Narodený: 1958Vzdelanie:Slovenská vysoká škola technická, Bratislava – Elektrotechnická fakulta – inžinierSlovenská vysoká škola technická, Bratislava – Elektrotechnická fakulta – kandidát technických viedPracovné skúsenosti:1997 – doposiaľ: SOFTEC, spol. s r.o., Bratislava – súčasná pozícia: senior analytik, vedúci projektov1996 – 1997 CIS – pozícia: IT konzultant1993 – 1996 ArtInAppleS – pozícia: vedúci programátor1982 – 1993: Elektrotechnická fakulta SVŠT – pozícia: interný ašpirant, neskôr odborný asistent Odborné publikácie:Spoluautor knihy: Šešera, Mičovský, Červeň: Datové modelování v příkladech, Grada 2001.Iné:Člen technickej komisie č. 37 (TK 37) „Informačné technológie“ založenej pri Slovenskom ústave technickej normalizácie …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies