Staňte sa partnerom

Nové produkty a služby Certifikačnej Autority I.CA v zmysle pravidiel eIDAS

/ Prednáška
První certifikační autorita, a.s. (I.CA) se jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb dle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise dne 1.7.2016, v souladu s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru č. 910/2014 – zkráceně nařízení eIDAS, stala kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

V souvislosti s touto změnou I.CA realizovala řadu technických opatření pro zajištění souladu jí poskytovaných služeb s evropskými normami, které upravují především vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a elektronickou pečeť a vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek.

Zároveň se I.CA také soustředila na vývoj nových produktů a služeb, které nařízení eIDAS přináší. Jedná se zejména o klientské aplikace a technologické komponenty pro vytváření elektronických podpisů v souladu s rozhodnutím Komise (EU) 2015/1506  CAdES,PAdES a XAdES.

Dále se I.CA zaměřila na realizaci on-line služeb pro ověřování platnosti elektronického podpisu dokumentů a dat.

 

Lenka Capoušková

První certifikační autorita
Ing. Lenka Capoušková, LLM Věnuje se technologii PKI a certifikačních autorit řadu let, nejprve ve funkci produkt managera projektu Certifikační autority I.CA v rámci PVT, a.s., po založení společnosti První certifikační autorita, a.s., pracovala jako její ředitelka do roku 2004. Současně také působila jako místopředseda představenstva této společnosti. Nyní působí ve společnosti v pozici obchodního ředitele pro mezinárodní obchod. Od založení partnerské společnosti D. Trust Certifikačná autorita, a.s. v roce 2002, poskytující certifikační služby na Slovensku, zastává pozici místopředsedy představenstva.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Július Lintner

DTCA
Dlhodobo sa venuje oblasti PKI a poskytovaniu služieb certifikačných autorít. Od založenia spoločnosti D.Trust Certifikačná Autorita, a.s., v r.2002 vykonáva funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti. Od získania akreditácie spoločnosti První Certifikační Autorita, a.s. na poskytovanie akreditovaných certifikačních služieb v rámci SR, od r.2006 úzko spolupracuje s touto ACA v  poskytovaní jej služby v rámci SR. Vo svojom profesijmom pôsobení pracuje ako certifikovaný manager (IPMA B) v rámci komplexných IT projektov, aj v oblasti PKI.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným