Staňte sa partnerom

Elektronizácia procesov verejného obstarávania

/ Prednáška
Kto z nás by sa dnes vzdal diaľkového ovládača, smartfónu, internetu, platobnej karty? Úsilie nepripustiť, spomaliť, neaplikovať elektronické nástroje v mnohých oblastiach procesov verejnej správy je veľké, vďakabohu neudržateľné.

Okrem skutočných prínosov - zníženia byrokracie, časovej a priestorovej flexibility, prinášajú elektronické nástroje poriadok a zmysel v procesoch ich optimalizáciou, poznanie podstaty, zrozumiteľnosť témy. Projekty ich zavádzania sú nositeľmi osvety, informujú a vzdelávajú užívateľov v elementárnych otázkach,  sanujúc tak doteraz nesplnené úlohy verejných inštitúcií, ktoré za elektronizovanú tému zodpovedajú. 

Tatiana Behrová

Ministerstvo vnútra SR
Tatiana Behrová, narodená v roku 1971 v Martine, vyštudovala na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove Personálny manažment, získala ďalšie vzdelanie Európskeho práva na Právnickej fakulte UK v Bratislave a v roku 2001 Odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie. V rokoch 1995-2004 vykonávala na rôznych pozíciách v štátnej správe, samospráve aj verejnej správe kontrolnú činnosť, od roku 2004 sa špecializuje na riadenie a zabezpečovanie činností procesu verejného obstarávania projektov financovaných z fondov EÚ, v rokoch 2006-2008 viedla implementačnú agentúru CFKJ PHARE fondov na Ministerstve financií SR. V súčasnosti pôsobí ako poradca pre elektronické a centrálne verejné obstarávanie, lektor, člen pracovných skupín pre tvorbu legisl…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies