Staňte sa partnerom

Tatiana Behrová

Ministerstvo vnútra SR, poradca pre elektronické a centrálne verejné obstarávanie
Tatiana Behrová, narodená v roku 1971 v Martine, vyštudovala na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove Personálny manažment, získala ďalšie vzdelanie Európskeho práva na Právnickej fakulte UK v Bratislave a v roku 2001 Odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie.

V rokoch 1995-2004 vykonávala na rôznych pozíciách v štátnej správe, samospráve aj verejnej správe kontrolnú činnosť, od roku 2004 sa špecializuje na riadenie a zabezpečovanie činností procesu verejného obstarávania projektov financovaných z fondov EÚ, v rokoch 2006-2008 viedla implementačnú agentúru CFKJ PHARE fondov na Ministerstve financií SR.

V súčasnosti pôsobí ako poradca pre elektronické a centrálne verejné obstarávanie, lektor, člen pracovných skupín pre tvorbu legislatívy riadiacich a procesných dokumentov pre oblasť verejného obstarávania, autor metodík pre mnohé ústredné orgány štátnej správy, samosprávne subjekty, komerčné spoločnosti a subjekty tretieho sektora. V rokoch 2010 – 2012 pôsobila ako poradkyňa premiérky SR a v rokoch 2012 – 2016 ako poradkyňa vicepremiéra a ministra vnútra SR pre oblasť verejného obstarávania a ako spoluautor, koordinátor a poradca Elektronického kontraktačného systému. Je členom expertnej skupiny Európskej komisie pre elektronizáciu verejného obstarávania EXEP.

 
  • Elektronizácia procesov verejného obstarávania   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
    Kto z nás by sa dnes vzdal diaľkového ovládača, smartfónu, internetu, platobnej karty? Úsilie nepripustiť, spomaliť, neaplikovať elektronické nástroje v mnohých oblastiach procesov verejnej správy je veľké, vďakabohu neudržateľné.

    Okrem skutočných prínosov - zníženia byrokracie, časovej a priestorovej flexibility, prinášajú elektronické nástroje poriadok a zmysel v procesoch ich optimalizáciou, poznanie podstaty, zrozumiteľnosť témy. Projekty ich zavádzania sú nositeľmi osvety, informujú a vzdelávajú užívateľov v elementárnych otázkach,  sanujúc tak doteraz nesplnené úlohy verejných inštitúcií, ktoré za elektronizovanú tému zodpovedajú. 

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies