Staňte sa partnerom

Mário Italy

Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ sekcie informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu
  • Koncepcia kybernetickej bezpečnosti SR   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
    Úrad vlády Slovenskej republiky vo februári 2015 predložil do legislatívneho procesu Koncepciu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 (ďalej ako „Koncepcia“). Koncepcia bola po dlhom a náročnom legislatívnom procese a po vysporiadaní všetkých pripomienok (95 pripomienok z toho 52 zásadných) 17. júna 2015  schválená vládou Slovenskej republiky. Prijatím tejto koncepcie boli stanovené vízie a priority Slovenskej republiky, ktoré zabezpečia kybernetickú bezpečnosť v krajine. Predloženú koncepciu treba chápať ako „základný kameň“, ako základný a východiskový dokument pre následnú tvorbu právnych predpisov, štandardov, metodických pokynov, pravidiel, bezpečnostných politík a iných nástrojov potrebných k zaisteniu ochrany a obrany národného kybernetického priestoru. Koncepcia navrhuje prijať a prioritne riešiť sedem kľúčových opatrení, ktorých realizácia bude konkretizovaná do vecného, časového a finančného plánu v podobe Akčného plánu realizácie Koncepcie. O akých sedem kľúčových opatrení ide? Aké sú aktuálne úlohy, ktoré vyplývajú z Koncepcie?


     
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies