• English
SVK
ENG

iGovernance z pohľadu Únie miest Slovenska

04.11.2015, 10:50 / Prednáška

Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Únia miest Slovenska predstaví vo svojej prezentácií svoj principiálny pohľad na efektívnu realizáciu aktivít v oblasti eGovernmentu na miestnej úrovni pre obdobie rokov 2014-2020, ktorých výsledok by mal prostredníctvom inovatívnej a efektívnej miestnej samosprávy významným spôsobom podporiť všestranný rozvoj spoločnosti v takmer troch tisícoch municipalít na Slovensku, vrátane zapojenia a efektívnej spolupráce všetkých miestnych inštitúcií na súvisiacej teritoriálnej úrovni.


Anotácia:
Inovácie a inovatívnosť sú aktuálnymi výzvami nielen pre podnikateľský sektor ale aj pre verejnú správu. Okrem inovácií produktov sa sem zaraďujú aj inovácie procesov, organizačné a marketingové inovácie. Pre inštitúcie miest, obcí a regiónov na Slovensku je to výborná príležitosť hľadania a využívania existujúcich rezerv a nových aktivít pre svoje základne poslanie – dobré spravovanie vecí verejných na miestnej a regionálnej úrovni.

Únia miest Slovenska (UMS) sa aktívne zúčastňuje na príprave a realizácií viacerých súvisiacich regionálnych, národných i medzinárodných aktivít. Digitálna agenda, ESO, Open Data, eGovernment, Smart Cities, mGovernment, OPIS, aktivity ZISS, OPII – to je iba časť relevantných názvov aktivít, ktoré s inováciami súvisia alebo majú súvisieť.

V aktuálnom období 2014-2020 je potrebné na Slovensku pripraviť a organizačne, legislatívne, technicky a finančne zabezpečiť na úrovni verejnej správy celý komplex aktivít pre podporu rozvoja modernej verejnej správy. UMS predstaví svoj principiálny pohľad na efektívnu realizáciu tejto náročnej úlohy, ktorej výsledok by mal prostredníctvom inovatívnej a efektívnej miestnej samosprávy významným spôsobom podporiť všestranný rozvoj spoločnosti v takmer troch tisícoch municipalít na Slovensku, vrátane zapojenia a efektívnej spolupráce všetkých miestnych inštitúcií na súvisiacej teritoriálnej úrovni.

 Prednášajúci


1215

Peter Druga

expert UMS pre oblasť Digitálnej agendy

Peter Druga – expert UMS pre oblasť Digitálnej agendy, viac ako 30 rokov praktických skúseností  v rôznych oblastiach projektov a na rôznych úrovniach rozhodovania v štátnej správe, samospráve, podnikateľskom sektore v oblastiach informačnej spoločnosti, telekomunikácií, broadbandu, eGovernmentu, PSI re-use , inovácií a pod.

Ján Domankuš

expert UMS pre oblasť eGovernmentu

Ján Domankuš – expert UMS pre oblasť eGovernmentu, viac ako 20 rokov praktických skúseností  v informatike a informatizácií v komerčnom sektore i vo verejnej správe, činnosti zamerané najmä na oblasť technologickej a softvérovej implementácie nových služieb a poskytovanie konzultačných služieb v oblasti eGovernmentu na centrálnej i miestnej úrovni. Mohlo by vás zaujímať


Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)