Staňte sa partnerom

Naša úloha pri zvyšovaní úrovne sieťovej bezpečnosti

/ Prednáška
So zvyšujúcim sa počtom používateľov IKT a prevádzkovateľov kritických služieb vzrastá i počet bezpečnostných incidentov pričom najviac ohrozenými oblasťami sú financie, energetika, elektronické služby a služby poskytované štátom. Tieto javy negatívne ovplyvňujú dôveru ich používateľov a spomaľujú tak rozvoj našej digitálnej spoločnosti. Kybernetická bezpečnosť sa preto stáva jednou z priorít prevádzkovateľov sietí a el. služieb a taktiež vlád na celom svete, ktoré majú snahu zefektívniť obranu proti útokom na informačné systémy. Posun vo vnímaní problému kybernetickej bezpečnosti je možné vidieť taktiež v koncipovaní nových organizácií a poskytovaní nových služieb, ktoré sa aktívne venujú ochrane kybernetického priestoru a budovaniu bezpečnostnej komunity. V podmienkach Slovenskej republiky, nadviazali za týmto účelom spoluprácu špecializovaná jednotka ministerstva financií CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) a združenie NIX.CZ, ktoré predstavilo na Slovensku projekt FENIX, ktorý vznikol v Českej republike v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky cielené na významné české média, banky a operátorov. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity. 

 

Petra Hochmannová

CSIRT.SK
Petra Hochmannová pôsobí od roku 2010 v oblasti informačnej bezpečnosti na pracovisku špecializovaného útvaru pre riešenie počítačových incidentov - CSIRT.SK v organizácii DataCentrum, v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR. Najprv zastávala pozíciu informačného špecialistu pre bezpečnosť IKT so zameraním na riešenie incidentov, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a riadenie projektov v oblasti informačnej bezpečnosti. V súčasnosti je riaditeľkou CSIRT.SK. Vykonáva koncepčnú, koordinačnú a metodickú činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti, riadi spoluprácu s domácimi a medzinárodnými organizáciami a zastupuje SR v expertných pracovných skupinách zaoberajúcich sa ochranou kritickej informačnej infraštruktúry a bojom proti počítačovej krimin…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Semrád

NIX.CZ
Martin Semrád je zapojen do internetového oboru od roku 1996. V roce 2000 založil společnost NETWAY.CZ, poskytující služby připojení k  internetu a hostingové služby. Jeho společnost se stala členem sdružení  NIX.CZ v roce 2004. Je také zakladatelem a CEO ve společnosti i-registry, která provozuje registr domén pod .co.cz. V roce 2008 byl zvolen za člena dozorčí rady sdružení NIX.CZ a v roce 2010 se stal jeho ředitelem. V NIX.CZ uplatňuje své bohaté zkušenosti z prostředí Internetu. NIX.CZ je největším a jediným neutrálním propojovacím uzlem v České republice, které od roku 2015 provozuje také propojovací uzel na Slovensku pod názvem NIX.SK.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným