Staňte sa partnerom

Modul úradnej komunikácie a práca s referenčnými údajmi

/ Prednáška
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Prednáška predostrí modernizáciu zákona o eGovernmente.Pozornosť bude venovať najmä kvantitatívnym a kvalitatívnym zmenám IS CSRÚ. Ak sa chcet edozvedieť viac o novelizácii zákona z roku 2013, nenechajte si újsť túto prednášku. 


Zákon o eGovernmente z roku 2013 a jeho novelizované znenie schválené v Národnej rade SR 23. septembra tohto roku prinášajú kvalitatívnu zmenu v oblasti prístupu k údajom jednotlivých úradov ale aj v riadení kvality údajov. V prednáške je uvedená sumarizácia hlavných časti novelizovaného zákona 305 /2013 vo väzbe na koncepciu realizácie jednotlivých ustanovení v IS Centrálna Správa Referenčných Údajov.

 

Valent Gura

Ministerstvo financií SR
Valent Gura je IT veterán, ktorý počas doterajšej profesionálnej kariery pracoval ako individuálny kontribútor ale aj ako riaditeľ v nadnárodných IT firmách, v jeho referenciach sú projekty z verejného aj komerčného sektura. Vyštudoval odbor Zabezpečovacia a Oznamovacia technika na Vysokej škole dopravnej. Profesionálnu kariéru začal vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky, kde v rokoch 1976 - 1990 pracoval na významných projektoch SM4-20 a SM52/12. Počas svojho pôsobenia v Digital Equipment Slovakia v rokoch 1992 - 1994 pracoval v rôznych funkciách na kľúčových projektoch v Stredoslovenských Energetických Závodoch, Transpetrole, VÚB, ŽSR a ďalších. V rokoch 1996 - 1999 organizoval vytvorenie a následne viedol divíziu Podnikového p…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies