Digitalizácia písomného kultúrneho dedičstva v Slovenskej národnej knižnici – národný projekt DIKDA

/ Prednáška

Prečo by vám prednáška nemala uniknúť? 
Okrem základných faktov o digitalizácii kultúrneho dedičstva sa dozviete aj zaujímavosti z Digitálnej knižnice a digitálneho archívu. Rovnako tak prednáška predostrí vízie a plány v oblasti digitalizácie písomného dedičstva národa v nasledujúcich rokoch. 


Príspevok predstavuje národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý v rokoch 2012 až 2015 implementovala Slovenská národná knižnica s partnerom Slovenský národný archív. Okrem základných faktov a predstavenia výsledkov projektu sa príspevok zameriava na jeho významné prínosy v oblasti sprístupňovania digitálnych objektov, ktoré vznikli počas jeho realizácie a vzniknú počas nasledujúcich rokov, ako aj perspektívy a prínosy digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva v SNK do budúcnosti.


 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Odporúčaní spíkri