Staňte sa partnerom

Podpora digitálneho vzdelávania

/ Prednáška
Jednou z našich priorít v oblasti regionálneho školstva je podpora digitalizácie vzdelávacieho obsahu a jeho distribúcia do všetkých základných, stredných a tiež aj materských škôl. Digitálny vzdelávací obsah predstavuje dôležitý nástroj a pomôcku pre učiteľov, ktorá im uľahčuje prácu a zvyšuje atraktivitu vzdelávania pre žiakov.

Ďalšou našou prioritou je zvýšiť a skvalitniť prístup študentov a učiteľov k elektronickým službám rezortu školstva a vybudovať prístupovú a lokálnu infraštruktúru v školách a školských zariadeniach, ktorá bude garantovať bezpečné a dostatočne rýchle dátové služby a prístup k internetu.  S tým súvisí aj podpora modernizácie informačno-komunikačných technológií na školách. Takáto infraštruktúra umožní uskutočniť aj zámer celoplošného online testovania vedomostí žiakov a študentov.

Úsilie rezortu školstva v oblasti informatizácie vedie k cieľu, aby všetci žiaci mali každodenný prístup k pestrému digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, on-line informáciám a poznatkom a aby im boli ponúkané lepšie služby v oblasti on-line vzdelávania a interaktívnej prezentácie preberaného učiva.

 

Martin Janáček

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vzdelanie Slovenská technická univerzita, Materiálovo-technologická fakulta Pracovné skúsenosti Eurotel Bratislava, a.s. 2002 – 2005 Hlavné oblasti: Mobilné hlasové a dátové sluzby Slovak Telekom, a.s. 2005 – 2014 Hlavné oblasti: fixné dátové a hlasové služby, konvergované riešenia, integrácie IKT, mobilných a fixných telco služieb, Dátové centrá a Cloud Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, 2014 – súčasnosť Hlavné oblasti: Rozvoj informačných systémov a infraštruktúry, podpora a prevádzka IT úradu a rezortu, Optimalizácia IKT na centrálnej a regionálnej úrovni, elektronizácia služieb rezortu, podpora efektívneho využívania DEO.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies