Staňte sa partnerom

Prírodné katastrofy a open dáta

/ Prednáška
Prečo by vám nemala prednáška uniknúť?
Súboj človeka s prírodou, resp.s prírodnými katastrofami. Najdesivejšia viac na ňom sú straty na ľudských životoch, rovnako ako aj následné celosvetové a celospoločenské dopady ekonomického a sociálneho charaketru.  Medzinárodná pomoc v ťažkých chvíľach môže byť ľahšie zmenežovaná aj vďaka voľne dostupným dátam. Ako? To sa dozviete práve v tejto prednáške.


Úspešné zvládnutie súboja človeka s prírodou pri prírodných katastrofách (zóny s vysokým World Risk Indexom) do vysokej miery závisí na všeobecnej spoločenskej pripravenosti zvládať jej krátkodobé - okamžité následky. Predovšetkým ide o minimalizovanie strát ľudských životov (zemetrasenie: Haiti -2010), poškodenia zdravia obyvateľstva (záplavy: Stredná Európa - 2013), škôd na strategickej infraštruktúre(cunami: Fukušima- 2011). Dlhodobé následky ako sú ekonomické a sociálne dopady na zasiahnutú komunitu vyplývajú už zo samotného postavenia danej oblasti pred katastrofou a sú v mnohých prípadoch predmetom medzinárodnej pomoci už pred katastrofou.Voľne dostupné dáta, ich správny zber (vhodný nástroj zberu), následná interpretácia (zostavený model a postupy) a komunikovanie vhodným recipientom (záchranné zložky, armáda, obyvateľstvo) vo vysokej miere pomáha  minimalizovať  krátkodobé následky prírodných katastrof (hľadanie nezvestných),  ale taktiež môže pomôcť pri dlhodobdej obnove v postihnutej oblasti (pomoc Google v New Orleans po hurikáne Katrina – 2005). Takýmto spôsobom je možné efektívnejšie manažovať zotavovanie po prírodnej katastrofe (dobrovoľníci, prístrešky, distribúcia zdravotnej pomoci, emergency cloud pre komunitu).

 

Marian Gajniak

Exdwarf consulting
PRACOVNÝ POSTUP: 01.03.2009 –31.08.2015: InfraServices, a.s. (dcérska spoločnosť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ďalej ako BVS,a.s.) Pozícia: poradca Generálneho riaditeľa pre IT a Stratégie Náplň: riadenieútvaru/strediska IT/IS spoločnosti, výkonfunkcieporadcu GR a administrátora IT/IS infraštruktúryspoločnosti Výsledky: implementácianezávislej IT/IS infraštruktúryspoločnosti zabezpečenietechnickejpodporypriimplementáciisamostatnéhopodnikového IS (ERP) spoločnosti a Zákazkového IS spoločnosti implementáciasystému GPS monitorovaniavozovéhoparku a výkonovzdrojovspoločnosti návrh a technickápodporapritvorbekomunikačnýchrozhranímedzispoločnosťou a materskouspoločnosťou BVS, a.s. obnova IT/IS infraštruktúry spo…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies