Staňte sa partnerom

Marian Gajniak

Exdwarf consulting, Project manager
PRACOVNÝ POSTUP:

01.03.2009 –31.08.2015:
InfraServices, a.s. (dcérska spoločnosť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ďalej ako BVS,a.s.)
Pozícia: poradca Generálneho riaditeľa pre IT a Stratégie
Náplň: riadenieútvaru/strediska IT/IS spoločnosti, výkonfunkcieporadcu GR a administrátora IT/IS infraštruktúryspoločnosti
Výsledky:
 • implementácianezávislej IT/IS infraštruktúryspoločnosti
 • zabezpečenietechnickejpodporypriimplementáciisamostatnéhopodnikového IS (ERP) spoločnosti a Zákazkového IS spoločnosti
 • implementáciasystému GPS monitorovaniavozovéhoparku a výkonovzdrojovspoločnosti
 • návrh a technickápodporapritvorbekomunikačnýchrozhranímedzispoločnosťou a materskouspoločnosťou BVS, a.s.
 • obnova IT/IS infraštruktúry spoločnosti za účelom poskytnutia podpory materskej spoločnosti BVS, a.s. v oblasti informatizácie
 • zabezpečenie technickej podpory pri prechode materskej spoločnosti BVS,a.sna nového operátora tlače  a implementácia systému Hybridnej pošty v spoločnosti pre materskú spoločnosť BVS,a.s.
 • implementácia elektronického archívu dokumentov v rámci infraštruktúry spoločnosti pre materskú spoločnosť  BVS,a.s.
 • technická podpora pri implementácii projektov spoločnosti pre materskú spoločnosť BVS,a.s.: projekt systému Smartmetering(odpočty vodomerov), projekt systému Kompetenčné centrum (komplexná správa a riadenie odpočtov)
01.09.2008-29.02.2009:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Pozícia: referent oddelenia marketingových politík
Náplň: tvorba a koordináciamarketingovýchpolitíkspoločnosti a realizáciaprojektov v oblastimarketingovýchpolitík
Výsledky:
 • kontrolaformálnejsprávnostiinternýchaktovriadeniaa súvisiacichdokumentovspoločnosti a úpravaichformálnejsprávnosti
 • tvorbadizajnmanuáluspoločnosti, unifikujúcehospôsobyinternej a externejkomunikácie
01.07.2007-30.08.2007:
ZEN-SERVIS spol. s r.o.(spoločnosť je obchodnýzástupcaa servisný partner ZENNER INTERNATIONAL GMBH&CO. KG - výrobca určených meradiel)
Pozícia: administratívno-technický pracovník(brigáda)
Náplň:servisurčenýchmeradiel (vodomerov), administratívna a logistickáčinnosť
Výsledky:
 • návrhimplementáciesystémubezdrôtovéhozberudáturčenýchmeradielpretečenéhomnožstvavody a objektovýchmeračovtepla
VZDELANIE:
Dosiahnuté vzdelanie:vysokoškolské II. stupňa denného štúdia
2003-2008: Ekonomická Univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
2001-2003: GymnáziumTilgnerova 14 v Bratislave
2000-2001:Komunitná škola Odebolt-Arthur štát Iowa, Spojené štáty americké
1995-2000: Osemročné Gymnázium Pankúchova 6 v Bratislave

Iné:
 • Certifikát Managing SMB VirtualDatacenter(Alef, Cisco)
 • Certifikát VMware vSphere: Install, Configure, Manage (V5.5)
 • Zodpovednáosoba podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov registrovanánaÚradenaochranuosobnýchúdajov (č.18371/2013)
ZNALOSTI:
 • komplexná IT/IS infraštruktúra
 • databázy a datamining
 • modelovaniea tvorbapodnikovýchstratégií
 • modulypodnikových informačných systémov
 • konkrétne:TCP/IP,Storages (NetApp, Iomega),Security (ERA,sonicwall,safetica), Vmware,MS Windows Server, MS Exchange, MS ISA,MS SQL Server, Office,Navision Dynamics, Softip, Human, Motorola serviceplatform, Customer monitor, BlackberryEnterprise Server, ArisPlatform, C#, Transact SQL, HTML, ProgreCad, Cenkros, Edoview, GPSasistent, Camelia

 
 • Prírodné katastrofy a open dáta   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by vám nemala prednáška uniknúť?
  Súboj človeka s prírodou, resp.s prírodnými katastrofami. Najdesivejšia viac na ňom sú straty na ľudských životoch, rovnako ako aj následné celosvetové a celospoločenské dopady ekonomického a sociálneho charaketru.  Medzinárodná pomoc v ťažkých chvíľach môže byť ľahšie zmenežovaná aj vďaka voľne dostupným dátam. Ako? To sa dozviete práve v tejto prednáške.


  Úspešné zvládnutie súboja človeka s prírodou pri prírodných katastrofách (zóny s vysokým World Risk Indexom) do vysokej miery závisí na všeobecnej spoločenskej pripravenosti zvládať jej krátkodobé - okamžité následky. Predovšetkým ide o minimalizovanie strát ľudských životov (zemetrasenie: Haiti -2010), poškodenia zdravia obyvateľstva (záplavy: Stredná Európa - 2013), škôd na strategickej infraštruktúre(cunami: Fukušima- 2011). Dlhodobé následky ako sú ekonomické a sociálne dopady na zasiahnutú komunitu vyplývajú už zo samotného postavenia danej oblasti pred katastrofou a sú v mnohých prípadoch predmetom medzinárodnej pomoci už pred katastrofou.Voľne dostupné dáta, ich správny zber (vhodný nástroj zberu), následná interpretácia (zostavený model a postupy) a komunikovanie vhodným recipientom (záchranné zložky, armáda, obyvateľstvo) vo vysokej miere pomáha  minimalizovať  krátkodobé následky prírodných katastrof (hľadanie nezvestných),  ale taktiež môže pomôcť pri dlhodobdej obnove v postihnutej oblasti (pomoc Google v New Orleans po hurikáne Katrina – 2005). Takýmto spôsobom je možné efektívnejšie manažovať zotavovanie po prírodnej katastrofe (dobrovoľníci, prístrešky, distribúcia zdravotnej pomoci, emergency cloud pre komunitu).

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies