Staňte sa partnerom

Význam elektronizácie justície

/ Keynote
Elektronizácia a informatizácia súdnictva sú dôležitými podporným nástrojom s veľkým potenciálom pri riešení kľúčových problémov súdnictva a pre Ministerstvo spravodlivosti sú jednou z kľúčových priorít.  Ministerstvo spravodlivosti SR na jednej strane kladie dôraz na zvyšovanie zodpovednosti sudcov za riadny výkon ich povolania. Na strane druhej robí všetko preto, aby súdy boli vybavené novými technológiami a zefektívnila a zrýchlila sa ich práca.

Z hľadiska rozsahu v priebehu posledných troch rokov prebiehala najintenzívnejšia elektronizácia slovenských súdov v ich modernej histórii. Základnú architektúru modernizácie a informatizácie justície tvoria projekty Elektronický súdny spis, Rozvoj elektronických služieb súdnictva a Register úpadcov. Elektronizácia sa dotkla taktiež významne legislatívnej oblasti (Elektronická zbierka zákonov a Portál právnych informácií) a väzenstva (Elektronický systém monitoringu osôb). V období nasledujúcich troch rokov je plánovaná realizácia ďalších projektov, ktorých realizácia posunie Slovensko medzi popredné krajiny EÚ v oblasti e-justice.  


 

Tomáš Borec

Ministerstvo spravodlivosti SR
Vzdelanie:     United Kingdom Central European Legal Scholarship London (1993)     Duke University School of Law – Summer Institute Brussels, Belgium (1992)     Právnická fakulta Univerzity Komenského, JUDr. (1990)     Právnická fakulta Univerzity Komenského, Mgr. (1989) Advokátska prax:     AK Havlát, Borec & partners, Bratislava (1993 – 1997)     Spolupráca so Squire, Sanders (2000 – 2003)     Vlastná advokátska kancelária v Bratislave (2000 – 2009)     Advokátska kancelária Borec & Bohunský, Bratislava (od 2009) Práca v orgánoch Slovenskej advokátskej komory:     predseda Slovenskej advokátskej komory (2010 - 2012)     člen disciplinárnej komisie SAK (2004 – 2010)     prednášateľ na koncipientskych a advokátskych semi…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným