Digitálne vzdelávanie pre odborné školy

/ Prednáška
Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť ?
Na Slovensku odštartoval systém duálneho vzdelávania založený na kombinácii teoretického vzdelávania v škole a praktického vzdelávania v priestoroch zamestnávateľa. Hľadáte odpoveď na otázku, či a v akej miere môžu informačné technológie pomôcť zmeniť alarmujúcu situáciu v strednom odbornom školstve na Slovensku, kde v súčasnej dobe zo 60 tisíc absolventov nájde uplatnenie na trhu práce len niečo vyše 6 percent ? Dosiahnutie tohto veľkého cieľa si vyžaduje prístup, ktorý umožní spojiť vedomosti zo školy a od zamestnávateľa do jedného rozhrania prostredníctvom ktorého získa študent tú správnu kombináciu informácií.

Anotácia:
Spoločnosť Atos vytvorila portál prostredníctvom ktorého študenti vybraných odborov získali prístup k najaktuálnejším a najmodernejším informáciám. Môžu si naštudovať dokopy až 1 450 lekcií , prečítať si 3 900 strán textov, pozrieť 6 060 minút videa a vypočuť 24 200 minút učebného textu. Portál je k dispozícii prostredníctvom počítačov a tabletov a vzdelávanie tak nadobúda celkom nový rozmer. Uviesť do života takýto portál si vyžaduje aktívnu participáciu všetkých zúčastnených subjektov. V prezentácii vám priblíži Oskar Kadlec zo spoločnosti Atos a Vojtech Andor zo spoločnosti Auto-Impex ako pomáhajú informačné technológie uviesť do života túto strategickú zmenu.

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným