Staňte sa partnerom

Digitálne vzdelávanie pre odborné školy

/ Prednáška
Prečo by Vám nemala prednáška uniknúť ?
Na Slovensku odštartoval systém duálneho vzdelávania založený na kombinácii teoretického vzdelávania v škole a praktického vzdelávania v priestoroch zamestnávateľa. Hľadáte odpoveď na otázku, či a v akej miere môžu informačné technológie pomôcť zmeniť alarmujúcu situáciu v strednom odbornom školstve na Slovensku, kde v súčasnej dobe zo 60 tisíc absolventov nájde uplatnenie na trhu práce len niečo vyše 6 percent ? Dosiahnutie tohto veľkého cieľa si vyžaduje prístup, ktorý umožní spojiť vedomosti zo školy a od zamestnávateľa do jedného rozhrania prostredníctvom ktorého získa študent tú správnu kombináciu informácií.

Anotácia:
Spoločnosť Atos vytvorila portál prostredníctvom ktorého študenti vybraných odborov získali prístup k najaktuálnejším a najmodernejším informáciám. Môžu si naštudovať dokopy až 1 450 lekcií , prečítať si 3 900 strán textov, pozrieť 6 060 minút videa a vypočuť 24 200 minút učebného textu. Portál je k dispozícii prostredníctvom počítačov a tabletov a vzdelávanie tak nadobúda celkom nový rozmer. Uviesť do života takýto portál si vyžaduje aktívnu participáciu všetkých zúčastnených subjektov. V prezentácii vám priblíži Oskar Kadlec zo spoločnosti Atos a Vojtech Andor zo spoločnosti Auto-Impex ako pomáhajú informačné technológie uviesť do života túto strategickú zmenu.

 

Vojtech Andor

Auto-Impex
Je odborníkom v oblasti servisu motorových vozidiel a znalec v oblasti strojárstva. V súčasnej dobe pracuje ako vedúci servisov v spoločnosti Auto-Impex, ktorá v súčasnej dobe pripravuje žiakov stredných odborných škôl na povolanie aplikujúc systém duálneho vzdelávania. Zároveň sa podieľa na tvorbe sústavy povolaní a sústavy kvalifikácií.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Oskar Kadlec

ATOS
Oskar Kadlec je skúsený profesionál v oblasti elektronizácie zdravotníctva s 18 ročnými skúsenosťami z oblasti analýzy, návrhu architektúry, vývoja a nasadenia veľkých informačných systémov na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. V roly konzultanta NCZI pre oblasť sémantickej interoperability a vedúceho tímu zameraného na cezhraničné poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti sa podieľal na realizácii najväčšieho európskeho e-Health projektu epSOS (Inteligentné otvorené služby pre európskych pacientov). V minulosti pracoval ako projektový manažér v organizácii IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation) v Kodani pri vývoji klinickej terminológie SNOMED-CT. V spoločnosti Atos v minulosti pracoval…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies