Staňte sa partnerom

Open data v praxi - Monitor Státní pokladny ČR

/ Keynote
Prečo by vám nemala prednáška uniknúť? 
Prednáška na praktickej ukážke z Českej republiky podrobne ilustruje vývoj open-data, zameria sa na moderné trendy a budúcnosť open data. Odpovie tiež na otázku, aký je postoj Európskej únie k moderným prístupom vo zverejňovaní a prepájaní dát vo verejnej správe a na to, ako naša civilizácia vynakladá nemalé finančné prostriedky na zachytenie, spracovanie a ukladanie dát. Otázkou však ostáva: dokáže naplno využiť ich potenciál?
  

Anotácia:
Naše civilizace je konfrontována s exponenciálním nárůstem dat a věnuje velké  prostředky na jejich zachycení, zpracování a ukládání. Zároveň však nedokážeme plně využít jejich potenciál. V příspěvku jsou analyzovány hlavní motivy vedoucí ke zpřístupňování dat veřejnosti evropském kontextu. Na příkladech je ukázáno, jakým vývojem prošla oblast open data v posledních letech ve světě a jsou osvětleny moderní přístupy ke zveřejňování a propojování dat. Pozornost je dále věnována otevírání a propojování dat ve veřejné správě a podrobněji ilustrována na příkladu a ukázce Monitoru Státní pokladny ČR, jehož je autor hlavním architektem. Na závěr příspěvku  sou shrnuty požadavky, které na zveřejňování a propojování dat klade Evropská unie a naznačeny budoucí trendy v oblasti open data.

Monitor je specializovaný informační portál Ministerstva financií, který umožňuje věrejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím že všech úrovní státní samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací a jsom čtvrtletně aktualizovány. Základní verze portálu byla spuštěna v květnu 2013. V prosinci 2013 byla zpřístupněna analytická část portálu, která umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. 


 

Tomáš Jindřich

C42
Tomáš Jindřich zastává ve společnosti C42 s.r.o. pozici Business Architekta řešení SAP se specializací na systém SAP Netweaver Business Intelligence. Zkušenosti má z oblastí veřejného i soukromého sektoru. V rámci veřejného sektoru se specializuje na oblasti finančního a rozpočtového výkaznictví. Od roku 2008 se aktivně podílí na vybudování a následném rozvoji systému Státní pokladny v ČR. Poskytuje konzultace Ministerstvu financí jak v oblasti procesů a metodiky rozpočtu a účetnictví, tak v oblasti architektury technických řešení. Prostřednictvím spolupráce s akademickou sférou usiluje o zvýšení povědomí v oblasti otevřených dat veřejného sektoru. V soukromé sféře se specializuje na oblasti controllingu (výroby, prodeje a nákladů), plán…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies