Staňte sa partnerom

Igor Kmetík

MPSVR SR
  • Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
    Hlavným cieľom národného projektu Elektronické služby MPSVR SR je zaviesť elektronické služby v oblasti agendy štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi pre všetkých občanov SR.
    Špecifickými cieľmi sú potom priblíženie verejnej správy občanom vďaka možnosti podávania žiadostí a sledovania ich stavu cez internet, zrýchlenie a zefektívnenie procesu riadenia žiadostí o sociálne dávky, vybudovanie centralizovaného komunikačného rozhrania rezortu, prostredníctvom ktorého bude zabezpečovaná elektronická komunikácia organizácii rezortu s externým prostredím, ako aj s ostatnými orgánmi verejnej správy, vytvorenie podmienok pre budovanie elektronických služieb rezortu ako celku, vytvorenie podmienok pre efektívnu výmenu informácií v rámci rezortu a proklientskej
    transformácie rezortu a jeho jednotlivých zložiek, zabezpečiť kompatibilitu dát a informačno-komunikačných rozhraní pre všetky IS v rezorte MPSVaR a jednotné rozhranie na komunikáciu s registrami Sociálnej poisťovne a s ďaľšími registrami verejnej správy.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies