Staňte sa partnerom

Elektronický systém monitoringu osôb

/ Prednáška
Prednáška predstaví OPIS projekt realizovaný Ministerstvom spravodlivosti SR Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených, ktorého cieľom je zavedenie elektronických služieb elektronického monitoringu osôb a vybudovanie integrovaného informačného systému, ktorý umožní zefektívnenie práce probačných a mediačných úradníkov a umožní technickú realizáciu doteraz problematicky aplikovateľného trestu domáceho väzenia a iných alternatívnych trestov. Prínosy projektu sú viaceré, ide predovšetkým o zníženie nákladov na väzbu a výkon trestu odňatia slobody, zlepšenie predpokladov pre resocializáciu delikventov ako aj napríklad ochrana obetí domáceho násilia. 


Ľubomíra Kubišová

Ministerstvo spravodlivosti SR
JUDr. Ľubomíra Kubišová Vzdelanie: Rigorózna skúška Právnická fakulta Univerzity Komenského, akademický titul JUDr. (2008) Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, akademický titul Mgr. (2007) Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (1999) Práca: Ministerstvo spravodlivosti SR, generálna riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu (05/2012) Ministerstvo kultúry SR, riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu (2012 – 04/2012) Ministerstvo kultúry SR, riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a poverená zastupovaním riaditeľa odboru legislatívy a práva (2011) Colné riaditeľstvo SR, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa (2007 – 2010) Colné riaditeľstvo SR, v…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným