Program - Jarná ITAPA 2015


21.05.2015
08:30
10:15
Nikolaus Rumm, cellent AG, Austria
Tomáš Koreň, Exdwarf consulting
FUPOL - inteligentné nástroje v politickom rozhodovaní
10:15
Michal Učník, Aliter Technologies
AGS – Alliance Ground Surveillance
11:15
Ivan Cíglan, Univerzitná knižnica v Bratislave
Centrálny dátový archív
11:30
Norbert Molnár, NASES
Digiškola
11:30
11:30
11:30
Mariana Maršaleková, Úrad pre verejné ostarávanie
Informačný systém Elektronické verejné obstarávanie
11:30
Zuzana Nemčeková, Ministerstvo vnútra SR
Identifikátor fyzických osôb
11:30
Jozef Snopko, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11:30
Ľubomíra Kubišová, Ministerstvo spravodlivosti SR
Elektronický systém monitoringu osôb
14:00
Bibiana Žigová, Univerzitná knižnica v Bratislave
Centrálny dátový archív
14:50
16:00
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Otvorenie Záverečnej konferencie projektov ÚPVS
16:00
Juraj Šitina, NASES
ÚPVS dnes a zajtra
16:00