Staňte sa partnerom

Program - Jarná ITAPA 2015


08:30
Slávnostné otvorenie
09:30
Diskusný Okrúhly stôl: „Jednotný európsky digitálny trh – vízia a realita“
10:45
Coffeee-break
11:15
Projekty informatizácie spoločnosti
11:15
Peter Kostolný, Úrad vlády SR
Keynote: OPIS vo finále
13:00
Obed
15:00
Diskusný Okrúhly stôl: „OPIS vo finále a čo ďalej“
07:30
Registrácia účastníkov/Ranná káva
16:00
Záverečná konferencia projektov ÚPVS realizovaných NASES
16:00
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Otvorenie Záverečnej konferencie projektov ÚPVS
16:00
Juraj Šitina, NASES
ÚPVS dnes a zajtra
16:00
15:45
Cofee-break
10:15
Dáta v globálnom svete – nová príležitosť?
10:15
Nikolaus Rumm, cellent AG, Austria
Tomáš Koreň, Exdwarf consulting
FUPOL - inteligentné nástroje v politickom rozhodovaní
10:15
Michal Učník, Aliter Technologies
AGS – Alliance Ground Surveillance
17:00
Čaša vína
14:35
Čo nás čaká a čo budeme robiť inak?
14:35
Gabriel Rusznyák, Ministerstvo financií SR
Keynote: Čo nás čaká a čo budeme robiť inak?
14:00
Prezentácie vybraných projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva
14:00
Bibiana Žigová, Univerzitná knižnica v Bratislave
Centrálny dátový archív
14:25
Projekt Broadband medzi programovými obdobiami
14:50
Pohľad odbornej komunity na projekty OPIS
14:50
11:30
Prezentácie vybraných projektov a elektronických služieb eGovernmentu
11:30
Mariana Maršaleková, Úrad pre verejné ostarávanie
Informačný systém Elektronické verejné obstarávanie
11:30
Ľubomíra Kubišová, Ministerstvo spravodlivosti SR
Elektronický systém monitoringu osôb
11:30
Norbert Molnár, NASES
Digiškola
11:30
Jozef Snopko, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11:30
Zuzana Nemčeková, Ministerstvo vnútra SR
Identifikátor fyzických osôb
11:30
11:30